ไม่พบผลการค้นหา
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ปฏิเสธปล่อยนักโทษ3.8หมื่นคน เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมสร้างความตื่นตระหนก เผย 6 เดือนที่ผ่านมาทยอยพักโทษผู้ต้องขังไปแล้ว 7,890 คน

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ตามที่มีการส่งต่อข้อความทางแอปพลิเคชั่นไลน์ โดยมีเนื้อหาอ้างว่าจะมีการปล่อยตัวนักโทษ 38,000 คน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระราชินี ซึ่งเป็นข้อความอันเป็นเท็จที่สร้างความตื่นตระหนกให้พี่น้องประชาชนเกิดความวิตกกังวลว่า นักโทษเหล่านี้ จะกลับมาก่อเหตุซ้ำอีก ในยามที่เศรษฐกิจตกต่ำ นั้น 

กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่าข้อความดังกล่าว เป็นข้อความอันเป็นเท็จ ที่มักนำมาเผยแพร่ให้สังคมตื่นตระหนก โดยอ้างการปล่อยตัวนักโทษ เนื่องในวโรกาสสำคัญต่างๆ กรมราชทัณฑ์ที่ผ่านมา มีกระบวนการแก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างเป็นระบบตามหลักสากล มีการปล่อยตัวผู้ต้องขังแบบครบกำหนดโทษและปล่อยตัวแบบมีเงื่อนไขด้วยการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษที่ต้องมีการคัดกรองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด อาทิเช่น ก่อนปล่อยตัวพักการลงโทษต้องมีญาติมาลงนามรับอุปการะดูแลและเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติจนกว่าจะสิ้นสุดตามกำหนดโทษ แต่หากกระทำผิดเงื่อนไข จะถูกเพิกถอนและนำตัวกลับเข้ามารับโทษในเรือนจำตามโทษที่เหลือต่อ 

พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในห้วงเวลาที่ผ่านมา 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) กรมราชทัณฑ์ได้ทยอยพักการลงโทษผู้ต้องขังไปแล้วทั้งสิ้น 7,890 คน จึงอยากให้งดเว้นการส่งต่อข้อความที่ไม่เป็นความจริงนี้ เนื่องจากจะทำให้สังคมตัดสินว่าผู้พ้นโทษไม่สามารถกลับตนเป็นคนดีได้และเลือกที่จะไม่ให้โอกาสคนเหล่านั้น ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้พ้นโทษไม่มีหนทางประกอบอาชีพ ต้องกลับมากระทำผิดซ้ำอีก ทั้งที่ปัจจุบันยังมีผู้ต้องขังอีกมากที่สามารถกลับตนเป็นคนดี ทิ้งอดีตที่เคยทำผิดคิดพลาด ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ได้มีกระบวนการควบคุม แก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม จึงขอให้ประชาชนได้คลายกังวลลงและเชื่อมั่นในกระบวนการทำงานของกรมราชทัณฑ์ข่าวที่เกี่ยวข้อง