ไม่พบผลการค้นหา
กรมราชทัณฑ์ ไล่ออกข้าราชการผิดวินัย 12 ราย มีพฤติการณ์ถูกดำเนินคดียาเสพติด เรียกรับเงินแลกการไม่ดำเนินคดี ปล่อยผู้ต้องขังมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาที่มาเยี่ยม ลักลอบส่งโทรศัพท์-ยาเสพติดเข้าเรือนจำรับผลประโยชน์ตอบแทน ขาดราชการเกิน 15 วัน

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า วานนี้ (20 พ.ค.2563) กรมราชทัณฑ์ ได้จัดการประชุม อ.ก.พ. กรมราชทัณฑ์ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาลงโทษข้าราชการที่ทำผิดวินัย มีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสียทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ โดยที่ประชุมได้พิจารณาข้าราชการที่กระทำผิดวินัย จำนวน 15 ราย โดยมีมติไล่ออกจากราชการ จำนวน 12 ราย เนื่องจากมีพฤติการณ์ต่างๆ ได้แก่

1.ถูกดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง 2 ราย

2.ยึดโทรศัพท์มือถือจากผู้ต้องขัง แต่เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีอาญาและวินัย 1 ราย

3.ลักลอบนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปภายในเรือนจำ 1 ราย

4.ปลอมลายมือชื่อเพื่อเบิกค่าตอบแทนวิทยากร 1 ราย

5.ปล่อยปละละเลยให้ผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวใช้โทรศัพท์มือถือ เงินสด มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาที่มาเยี่ยม และตัดต้นไม้ของเรือนจำโดยไม่รับอนุญาต 1 ราย

6.มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการลักลอบโยนโทรศัพท์มือถือและยาเสพติดเข้าเรือนจำ โดยได้รับประโยชน์ตอบแทน 1 ราย

7.ลักลอบนำยาแก้ปวดเฉียบพลัน ทรามาดอล เข้าไปให้ผู้ต้องขังรับประทานและจำหน่ายในเรือนจำโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทน 1 ราย

8.เรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องขัง เพื่ออำนวยความสะดวกดูแลผู้ต้องขังภายในเรือนจำ 1 ราย

9.ขาดราชการเกิน 15 วัน 3 ราย

ส่วนอีก 3 ราย ที่ประชุมยังมีมติให้ออกจากราชการ 1 ราย กรณีถูกกล่าวหาว่านำโทรศัพท์มือถือเข้าไปให้ผู้ต้องขังภายในเรือนจำโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน และมีมติปลดออกจากราชการอีก 2 ราย เป็นกรณี ขาดราชการเกิน 15 วัน 1 ราย และรับเงินเป็นค่าตอบแทนลักลอบนำบุหรี่เข้าภายในเรือนจำ 1 ราย

พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด แต่ยังมีข้าราชการส่วนน้อยที่มีพฤติการณ์กระทำผิดจึงได้มีการพิจารณาลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างกับข้าราชการอื่นๆ และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง :