ไม่พบผลการค้นหา
กรมราชทัณฑ์ แจ้งขยายเวลางดญาติเยี่ยมผู้ต้องขังจนถึง 31 พ.ค. ขอความร่วมมือญาติที่ใช้บริการเยี่ยมผ่านระบบแอปพลิเคชันไลน์ ห้ามบันทึกภาพนิ่งหรือวิดีโอแล้วนำไปเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ หากพบว่ามีพฤติการณ์ดังกล่าว ให้ยุติการเยี่ยมทันที

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงที่ยังต้องให้ความสำคัญและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับทางรัฐบาลได้ประกาศขยายระยะเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค.2563 เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย

กรมราชทัณฑ์ จึงได้ดำเนินการกำชับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ไปยังเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ และขอความร่วมมือจากญาติผู้ต้องขังทุกคน โดยของดการเยี่ยมญาติ ระหว่างวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2563 และขอความร่วมมือจากญาติผู้เข้ารับบริการเยี่ยมญาติผ่านระบบแอปพลิเคชันไลน์ โดยห้ามมิให้บันทึกภาพนิ่งหรือวีดิโอการเยี่ยมญาติ แล้วนำไปเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ หากพบว่ามีพฤติการณ์ดังกล่าว ให้ยุติการเยี่ยมโดยทันทีและไม่อนุญาตให้ผู้ต้องขังรายนั้นรับการเยี่ยมผ่านระบบดังกล่าวอีก

พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม ยังคงมียอดสะสมเพียง 5 ราย ผู้ต้องขังติดเชื้อ 2 ราย ซึ่งหายแล้ว และมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ 3 ราย หายแล้ว 1 ราย และอยู่ระหว่างการรักษาตัว 2 ราย ซึ่งที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ได้ติดตามสถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ต้องขังในทุกเรือนจำอย่างใกล้ชิดทุกวัน เพื่อจำกัดจำนวนผู้ต้องขังที่อยู่ในภาวะเสี่ยงและติดโรคระบาดนี้ให้น้อยที่สุด พร้อมวางมาตรการป้องกันไว้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีการตั้งวอร์รูมที่กรมราชทัณฑ์รายงานติดตามสถานการณ์ทุกวัน เชื่อว่าหากเราร่วมมือกันทุกฝ่ายจะสามารถผ่านวิกฤตินี้ไปได้ในเร็ววันข่าวที่เกี่ยวข้อง