ไม่พบผลการค้นหา
สวนดุสิตโพล เปิดผลสำรวจประชาชนต่อกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เปิดตัวแฟนเพจ โดยส่วนใหญ่มองว่าเป็นการหยั่งเสียง วัดความนิยม เพื่อหวังผลทางการเมือง เพราะเป็นอีกช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ดี

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “เพจ นายกรัฐมนตรี” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยสุ่มสำรวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่าง 1,165 คน ระหว่างวันที่ 17-20 ต.ค. 2561 กรณีที่นายกรัฐมนตรี เปิดตัวแฟนเพจ เว็บไซต์ Facebook Twitter Instagram สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี “เพจ นายกฯ” ที่ได้เปิดช่องทางสื่อสารกับประชาชนทั้ง เว็บไซต์ Facebook Twitter Instagram

     อันดับ 1 เป็นการหยั่งเสียง วัดความนิยม หวังผลทางการเมือง ร้อยละ 42.75

     อันดับ 2 มีทั้งกระแสตอบรับที่ดี และคัดค้าน ร้อยละ 24.67

     อันดับ 3 เป็นสิทธิของนายกฯ ทุกคนสามารถมีได้ในโลกยุคออนไลน์ ร้อยละ 23.47

     อันดับ 4 ได้เห็นความเคลื่อนไหว การทำงานของนายกฯ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาพูดคุย ร้อยละ 18.80

     อันดับ 5 อยากให้นายกฯ เป็นผู้ตอบคำถามด้วยตนเอง ไม่ใช่คนอื่นตอบให้ ร้อยละ14.49


2. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเปิด “เพจ นายกฯ”

     อันดับ 1 สามารถติดต่อแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือปัญหาต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็วร้อยละ 51.60

     อันดับ 2 มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนวคิด และความต้องการของประชาชน ร้อยละ 30.55

     อันดับ 3 รับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหว เห็นการทำงานของนายกฯ ร้อยละ 23.01

     อันดับ 4 น่าจะได้ประโยชน์เฉพาะกลุ่ม เช่น คนที่เล่นโซเชียล คนที่สนใจและติดตามข่าวนายกฯ ร้อยละ 17.03


3. ประชาชนคิดว่าการเปิด“เพจ นายกฯ” เป็นการหาเสียงหรือไม่

     อันดับ 1 เป็นการหาเสียง ร้อยละ 42.92 เพราะ ใกล้เข้าสู่ช่วงเลือกตั้ง เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ดี เป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของนายกฯ ให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อสร้างคะแนนนิยม ฯลฯ

     อันดับ 2 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 40.17 เพราะ ขึ้นอยู่กับเจตนาและความตั้งใจในการเปิดเพจของตัวท่าน มีหลายกระแสที่โยงไปเรื่องการเมือง ฯลฯ

     อันดับ 3 ไม่เป็นการหาเสียง ร้อยละ 16.91 เพราะ นายกฯ ยังไม่มีการตัดสินใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อาจเพียงต้องการปรับปรุงการทำงาน และสื่อสารกับประชาชนโดยตรง ฯลฯ


4. พล.อ.ประยุทธ์ ควรวางตัวอย่างไร? ในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งในต้นปีหน้า

     อันดับ 1 เป็นกลาง ยุติธรรม ใช้อำนาจในทางที่ถูกต้อง เหมาะสมร้อยละ 39.45

     อันดับ 2 ตั้งใจทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ จนกว่าจะหมดวาระร้อยละ 34.12

     อันดับ 3 เดินหน้าตามโรดแมป สานต่องานตามนโยบายที่วางไว้ ร้อยละ 20.90

     อันดับ 4 ใจเย็น ควบคุมอารมณ์ ไม่ดุ ไม่หงุดหงิด รับฟังความเห็นของทุกฝ่าย ร้อยละ 18.76

     อันดับ 5 สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแล จัดการเรื่องการเลือกตั้งให้เรียบร้อย ร้อยละ 15.57

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: