ไม่พบผลการค้นหา
'อิสราเอล' มีประชากรรวม 8.7 ล้านคน ฉีดวัคซีนไปแล้ว 10.1 ล้านโดส คิดเป็นสัดส่วนการฉีดวัคซีน 111.3 โดส ต่อประชากร 100 คน - ไทยมีสัดส่วนการฉีดวัคซีน 0.3 โดส ต่อประชากร 100 คน

วัคซีนโควิด-19 เป็นเรื่องสาธารณะที่น่าพิศวงอย่างไม่จำเป็นเรื่องหนึ่งของไทย เริ่มต้นแต่ความลักลั่นของแผนสั่งซื้อที่เลือกเพียงเจ้าเดียว เมื่อเกิดการระบาดอย่างไม่คาดคิดจึงต้องวิ่งเต้นหาวัคซีนมาเสริมในราคาแพงกว่าปกติ

ยังมีประเด็นการวิจารณ์กระบวนการผลิตวัคซีน ที่กลายเป็นเรื่องฟ้องร้องตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 (ม.112) ไปเสียอย่างนั้น

ขณะที่พลเมืองทั่วโลกได้รับวัคซีนกันไปมากกว่า 650 ล้านโดส ประชากรไทยยังมองอนาคตกันไม่ค่อยเห็นว่าพวกเขาจะได้ฉีดกันเมื่อไหร่ ไม่นับว่า 'คลัสเตอร์สถานบันเทิง' รอบใหม่ ทำให้ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ใช้ไม้แข็ง(อีกครั้ง) "สั่งปิดสถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง ในพื้นที่ 3 เขต จำนวน 196 ร้าน 14 วัน (ตั้งแต่วันที่ 6 – 19 เม.ย. 64)" 

ตามข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข นับตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. - 3 เม.ย.ที่ผ่านมา รัฐบาลจัดฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งสิ้น 244,254 โดส แบ่งเป็นเข็มแรก 201,864 ราย และครบสองเข็ม 42,360 ราย

โดยระบุว่า "ถือว่าฉีดได้ตามเป้าหมาย ไม่ได้ล่าช้า" พร้อมระบุว่า ตั้งแต่เดือน มิ.ย.เป็นต้นไป จะมีวัคซีนจากแอสตร้าเซนเนก้ามาเดือนละ 10 ล้านโดส ซึ่งจะช่วยให้การฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น 


'คนไทย' ได้รับวัคซีนรั้งท้ายตารางโลก

สถิติการฉีดวัคซีนแบบเวลาจริงของ Financial Times และ The New York Times ที่อ้างอิงข้อมูลดิบจากโครงการ Our World in Data ของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดในอังกฤษ พบว่า ตามข้อมูล ณ 3 เม.ย. อิสราเอล ถือเป็นประเทศที่มีสัดส่วนผู้ได้รับวัคซีนสูงที่สุดของโลก

พลเมืองอิสราเอลได้รับวัคซีนถึง 111.3 โดส ต่อประชากร 100 คน คิดเป็นจำนวนวัคซีนที่ฉีดให้กับพลเมืองทั้งสิ้นกว่า 10.1 ล้านโดส ขณะที่จำนวนประชากรรวมมีราว 8.7 ล้านคน

อิสราเอล-วัคซีน
  • การฉีดวัคซีนให้พลเมืองอิสราเอล

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตามมาในลำดับที่สอง ด้วยสัดส่วน 87.6 โดส ต่อประชากร 100 คน คิดเป็นจำนวนวัคซีนทั้งหมด 8.6 ล้านโดส ขณะที่ตัวเลขประชากรรวมคือ 9.9 ล้านคน

ลำดับที่ 3 ได้แก่ประเทศภูฏาน ในสัดส่วน 60.2 โดส ต่อประชากร 100 คน ตามมาด้วยชิลี, สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ในสัดส่วน 56.9, 55.2 และ 49.8 โดส ต่อประชากร 100 คน 

สำหรับสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก รัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศ แจกจ่ายวัคซีนไปแล้วกว่า 36.9 และ 163.6 ล้านโดส ตามลำดับ

สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รัฐบาลสิงคโปร์ถือว่าทำหน้าที่ในการแจกจ่ายวัคซีนได้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยสัดส่วน 23.1 โดส ต่อประชากร 100 คน คิดเป็นจำนวนวัคซีน 1.3 ล้านโดส กับตัวเลขประชากรรวม 5.8 ล้านคน

ลีเซียนลุง - สิงคโปร์
  • ลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์

ขณะที่ประเทศไทยนับข้อมูลถึงวันที่ 30 มี.ค. มีสัดส่วนการได้รับวัคซีนเพียง 0.3 โดส ต่อประชากร 100 คน เป็นรองประเทศในอาเซียนเกือบทั้งหมดเว้นแค่เพียง เวียดนาม และ บรูไน ที่มีสัดส่วนจำนวนโดสวัคซีนต่อประชากร 100 คน ที่ 0.05 และ 0.08 ตามลำดับ

ขณะที่ประเทศอื่นอย่างเมียนมา, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, มาเลเซีย และอินโดนีเซียล้วนมีสัดส่วนการแจกจ่ายวัคซีนไปสู่พลเมืองของประเทศมากกว่าไทยทั้งสิ้น 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง;