ไม่พบผลการค้นหา
"สังศิต พิริยะรังสรรค์" ยันใน 60 วัน ได้ผู้มีคุณสมบัติเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง โดยยึดหลัก 'ความดี-ซื่อสัตย์' เป็นเกณฑ์ตัดสิน

นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้า หรือ กมธ.เหลื่อมล้ำ ฝ่ายสมาชิกวุฒิสภา( ส.ว.) รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ประกอบการตลาดเก่าจังหวัดราชบุรี ประสบปัญหาเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้ค้าขาย กระทบ 400 ครอบครัว ทำให้ขาดรายได้ โดยนายสังศิต กล่าวว่า มีความไม่สบายใจที่ได้เห็นปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้น โดยจะประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมส่ง กมธ.ลงพื้นที่ในวันศุกร์นี้ (29พ.ค.) เพื่อหาทางออกร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรี 

เบื้องต้นทราบว่าตลาดแห่งนี้ไม่ได้ขายในถนนสายรอง ติดกับแม่น้ำและขายเฉพาะช่วงเย็นวันศุกร์-วันอาทิตย์ตั้งแต่ 17.00 น. -​ 22.00 น. ซึ่งไม่กระทบกับการจราจร โดยมองว่าขณะนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องการมากที่สุดคือ การรื้อฟื้นเศรษฐกิจระดับฐานราก ซึ่งกลุ่มผู้ค้าก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่มีโอกาสค้าขาย ทำให้กระทบเศรษฐกิจของครอบครัวผู้ค้าและกระทบการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจด้วย 

นอกจากนี้ ประธานกมธ.แก้ความเหลื่อมล้ำ ยังกล่าวถึงการประชุม ส.ว. ที่มีการตั้ง กมธ. 2 คณะ แบ่งเป็นคณะละ 15 คน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลปกครองสูงสุด โดยมีกำหนดเวลาดำเนินการ 60 วัน ซึ่ง รศ.สังศิต อยู่ใน กมธ.ตรวจคุณสมบัติตุลาการศาลปกครองด้วยว่า กรอบเวลา 60 วัน เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาในการทำงาน

โดยขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า กมธ.จะหาผู้ที่มีความสามารถเหมาะสมไปดำรงตำแหน่ง โดยจะพิจารณาบุคคลที่มี "ความดี" เป็นอันดับแรก ความซื่อสัตย์สุจริตและความสามารถเป็นคุณสมบัติข้อถัดมา เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้และมีองค์กรอิสระที่มีความอิสระจากภาครัฐอย่างแท้จริง

อ่านเพิ่มเติม