ไม่พบผลการค้นหา
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนฯ ยุบ อนค. ตามคำวินิจฉัยศาล รธน.ในคดีกู้เงิน 'ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ'

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งประกาศโดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 โดยระบุว่า ตามที่ กกต.ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้มีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 นั้น ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ 5/2563 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2563 มีคำสั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3)และวรรคสอง ประกอบมาตรา 72 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง