ไม่พบผลการค้นหา
ขสมก.ดีเดย์ 15 ต.ค.นี้ พร้อมให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นำบัตรรุ่นแรกมาใช้สิทธิขึ้นรถโดยสารธรรมดา ที่ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) จำนวน 800 คัน รวม 75 เส้นทาง

นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ขสมก.ได้ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) บนรถโดยสารธรรมดา จำนวน 800 คัน รวม 75 เส้นทาง (เส้นทางรถเมล์ฟรีเดิม) และได้มีการทดสอบระบบแล้ว พบว่ามีความเสถียรสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงพร้อมให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นำบัตรรุ่นแรก (เวอร์ชั่น 2.0) มาใช้สิทธิขึ้นรถโดยสารดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่นำบัตรไปลงทะเบียนกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่ออัพเกรดให้เป็นเวอร์ชั่น 2.5 ยังสามารถนำบัตรมาใช้สิทธิขึ้นรถโดยสารดังกล่าวได้ตามปกติ โดยพนักงานเก็บค่าโดยสาร จะฉีกคูปองให้กับผู้ถือบัตร เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการใช้สิทธิ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้บริการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องนำบัตรมาแตะที่เครื่องอ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E - Ticket) ที่ติดตั้งบริเวณประตูรถทั้ง 2 ข้าง ทั้งขณะขึ้นและลงรถ เพื่อให้ระบบหักค่าโดยสารออกจากวงเงินในบัตร ตามอัตราค่าโดยสารที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. รถโดยสารธรรมดาเส้นทางปกติ อัตราค่าโดยสาร 6.50 บาท

2. รถโดยสารธรรมดา ขึ้นทางด่วน อัตราค่าโดยสาร 8.50 บาท

3. รถโดยสารธรรมดา กะสว่าง อัตราค่าโดยสาร 8.00 บาท

vlcsnap-2018-10-13-09h49m42s57.jpg

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ มีมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2561 ระบุว่า ครม.จึงเห็นชอบว่าตราบใดที่ยังมีเงินในบัตรเหลืออยู่ ผู้มีบัตรจะสามารถชำระค่าโดยสารได้อีก 1 ครั้งต่อเดือน โดยจำนวนเงินส่วนที่เกินไปจาก 500 บาทนั้นให้นำไปตัดจากวงเงินในบัตรของเดือนต่อไป

โดยครม. ได้พิจารณาแนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าตามที่กระทรวงการคลังเสนอ พร้อมกับมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังทบทวนมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2560 (เรื่อง ประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ข้อ 1 จากเดิม ระบุว่า "1. ...(3) วงเงินค่าโดยสารรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ระบบ e-Ticket/รถไฟฟ้า จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน (4) วงเงินค่าโดยสารรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน และ (5) วงเงินค่าโดยสารรถไฟ จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน" 

เป็นระบุใหม่ว่า "1. ... (3) วงเงินค่าโดยสารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ระบบ e-Ticket/รถไฟฟ้า จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน และอนุญาตให้จ่ายเงินชำระค่าโดยสารได้เกินวงเงิน 500 บาท 1 ครั้งต่อเดือน โดยวงเงินที่เกินจะนำไปหักจากวงเงินในเดือนถัดไป (4) วงเงินค่าโดยสารรถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน และ (5) วงเงินค่าโดยสารรถไฟ จำนวน 500 บาท ต่อคนต่อเดือนเหมือนเดิม"

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :