ไม่พบผลการค้นหา
"สมศักดิ์" ย้ำระบบเยี่ยมญาติผ่าน line visit ทำได้ง่ายๆ แค่ 3 ขั้นตอน เตือน "ญาติ" อย่านำภาพสนทนาไปเผยแพร่ต่อ เหตุจะถูกตัดสิทธิเยี่ยม และอาจกระทบสัมพันธภาพ-ความเครียดผู้ต้องขัง

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีที่กรมราชทัณฑ์กำหนดมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำผ่านการงดเยี่ยมญาติในพื้นที่และได้นำเทคโนโลยีการเยี่ยมญาติผ่านหน้าจอมือถือ

โดยใช้แอปพลิเคชันไลน์ หรือ line visit แทนนั้น มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก และสามารถทำได้ด้วยตนเองตามขั้นตอนที่กรมราชทัณฑ์กำหนด เพียง 3 ขั้นตอน คือ

1.ให้ญาติผู้ต้องขังกดเพิ่มเพื่อน ของ ID Line ที่ชื่อว่า visit cida หรือ ทางคิวอาร์โค้ด

2.เข้าสู่การลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตน โดยใช้เอกสาร 2 ฉบับ คือ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน และภาพถ่ายใบเสร็จชำระค่าบริการของหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียบซิมโทรศัพท์มือถือที่ใช้เป็นหมายเลขเพื่อติดต่อทางไลน์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รวมถึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน และเมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว

3.ญาติที่ประสงค์จะเยี่ยมผู้ต้องขังต้องแจ้งความประสงค์ขอเยี่ยมผ่านทางไลน์ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะจัดคิว และแจ้งวัน เวลา นัดหมายให้วิดีโอคอล ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อเยี่ยมผู้ต้องขัง โดยให้เยี่ยมได้ครั้งละไม่เกิน 10 นาที เพื่อให้บริการกับญาติผู้ต้องขังรายอื่นอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ดีสำหรับญาติของผู้ต้องขังที่จะลงทะเบียนได้นั้น ต้องเป็นไปตามรายชื่อที่ผู้ต้องขังแจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งไม่เกิน 10 คน

ทั้งนี้การเยี่ยมแบบ Line visit นั้นจะให้สิทธิผู้ต้องขังเดือนละ 1 ครั้ง ยกเว้นในรายที่เป็นผู้ต้องขังห้ามเยี่ยม เพราะทำผิดวินัย

358001.jpg


"แม้การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิดจะเข้มข้นมากในหลายพื้นที่ แต่เพื่อรักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ต้องขังและญาติ และลดอาการเครียดของผู้ต้องขัง ทางกรมราชทัณฑ์จึงต้องนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าช่วย แต่ยอมรับว่าการวิดีโอคอลนั้นอาจมีผู้บันทึกภาพนิ่ง เสียง หรือวีดีโอ เพื่อไปเผยแพร่สู่โลกภายนอกได้ ผมจึงขอเตือนว่าห้ามกระทำ เพราะจะถูกตัดสิทธิการเยี่ยมผ่านระบบ Line visit ทันที" นายสมศักดิ์ กล่าว