ไม่พบผลการค้นหา
กรุงเทพมหานคร ติดตั้งและเปิดเดินเครื่องหอสูงฟอกอากาศ ทดสอบประสิทธิภาพการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการติดตั้งและเปิดเดินเครื่องหอฟอกอากาศบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง เพื่อลดปริมาณฝุ่นและมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 

โดยโครงการนี้ กรุงเทพฯ ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทดลองติดตั้งหอสูงฟอกอากาศ ขนาดความสูง 4 เมตร กว้าง 1.5 เมตร น้ำหนักประมาณ 200 กิโลกรัม ใช้หลักการทำงานของพัดลมขนาดใหญ่ที่มีปริมาณลมสูงและกำลังการดึงลมสูง ดึงอากาศให้ไหลผ่านแผ่นกรองฝุ่น 2 ชั้น โดยปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกทางด้านบน มีอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 17,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ใช้กำลังไฟฟ้า 3.5 กิโลวัตต์ ซึ่งในส่วนนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน ที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายของกำลังไฟฟ้า

อัศวิน เครื่องฟอกอากาศ.jpg
  • พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร

พร้อมกันนี้ กรุงเทพฯ ยังได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ไปแล้วจำนวน 24 เครื่อง ส่วนที่เหลืออีก 26 เครื่อง กรุงเทพฯ จะเร่งติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. นี้ 

นอกจากนี้ กรุงเทพฯ จะดำเนินการทดลองติดตั้งหอสูงฟอกอากาศจนกว่าสถานการณ์ฝุ่นจะคลี่คลาย เป็นเวลา 2-3 เดือน โดยจะเปิดทดลองเดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานในการลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งวันนี้ก่อนเปิดทดลองเดินเครื่อง ได้มีการวัดค่าฝุ่นละออง พบค่าฝุ่นละอองอยู่ที่ 31 ไมโครกรัม และลดลงอยู่ที่ 28 ไมโครกรัม ซึ่งยอมรับว่าผลเป็นที่น่าพึงพอใจ อย่างไรก็ตามกรุงเทพฯ จะมีการประเมินสถานการณ์ฝุ่นดังกล่าวอยู่เป็นระยะ  

เครื่องฟอกอากาศ.jpg
  • หอสูงฟอกอากาศ

ทั้งนี้ การติดตั้งหอสูงฟอกอากาศเป็นเพียงมาตรการเสริม ในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชน ควบคู่ไปกับมาตรการต่างๆ ที่ กรุงเทพฯ ดำเนินการอยู่ อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่ต้นเหตุจริงๆ นั้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนในการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันมาใช้บริการขนส่งมวลชนมากขึ้น บำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีและไม่ก่อให้เกิดมลพิษซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาฝุ่นละอองดังกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :