ไม่พบผลการค้นหา

ARTICLE

การเมือง

ศึกใหม่! ‘อนาคตใหม่’ ประชิดค่าย ‘อภิรัชต์’ เดินสายพบ ‘เลือดใหม่ ทบ.’
การต่อสู้ทางการเมืองในยุคที่มีตัวแปรสำคัญเป็น ‘คนรุ่นใหม่’ ที่อดีตพรรคอนาคตใหม่ สามารถเจาะและแพร่ ‘แนวคิดอนาคตใหม่’ เข้าไปได้ ในการปฏิเสธ ‘อำนาจนิยม’ และพุ่งเป้ามายัง ‘สถาบันกองทัพ’ ที่เป็นแกนหลักของการดำรงอยู่ของอำนาจเช่นนี้ อีกทั้งพรรคเกิดขึ้นในยุคที่รัฐบาลกับกองทัพเป็นเนื้อเดียวกัน ภายใต้ระบอบ คสช.
Jul 2, 2020

VIDEO CLIP