ไม่พบผลการค้นหา
ปชป.มีมติดินหน้าแก้ รธน. ปลดล็อก ม.256 คลอด ส.ส.ร. รอที่ประชุม ส.ส.พรรค 5 ส.ค. เคาะมติทางการ

ที่พรรคประชาธิปัตย์ มีการประชุม ส.ส. โดยมี องอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการรับทราบรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดย เทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะกรรมาธิการฯ รายงานความคืบหน้าในที่ประชุมว่า กมธ.วิสามัญชุดดังกล่าวมีมติให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ในมาตรา 256 และให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบและสนับสนุนแนวทางการแก้ไขมาตรา 256 ที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ผลักดันมาตลอด

ทั้งนี้ ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการแก้ไขใน 2 ประเด็น คือ แก้มาตรา 256 และการให้มี ส.ส.ร. แต่เนื่องจากเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องใหญ่ และมีส.ส.มาร่วมประชุมน้อย

เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรค อยากให้ ส.ส.ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องนี้ร่วมกัน จึงนัดประชุม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งในวันที่ 5 ส.ค. ที่รัฐสภา เพื่อออกมาเป็นมติของพรรคต่อไป

ด้าน ราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยหลังการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา 256 ที่พรรคได้ชูธงนำประกาศจุดยืนไว้อย่างชัดเจน มี ส.ส.อภิปรายกันสะท้อนแนวคิดกันอย่างกว้างขวาง และเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ

ดังนั้น องอาจ ในฐานะประธาน ส.ส.พรรค จึงนัดประชุม ส.ส.ของพรรคอีกครั้งในวันที่ 5 ส.ค.นี้ เวลา 09.00 น. ที่รัฐสภา โดยกำหนดวาระการประชุมพิจารณาเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ ส.ส.ร่วมกันกำหนดแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง