ไม่พบผลการค้นหา
'เวิลด์อีโคโนมิกฟอรัม' เผยผลจัดอันดับศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจปี 2019 เผยสิงคโปร์แซงสหรัฐฯ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งหลังสงครามการค้า ไทยอยู่อันดับที่ 40 ร่วงลงจากปีที่แล้ว 2 อันดับ ด้านเวียดนามในอันดับที่ 67 มีพัฒนาการมากที่สุด

วันที่ 9 ตุลาคม 'เวิลด์อีโคโนมิกฟอรัม' หรือ WEF เผยรายงานผลการจัดอันดับประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจประจำปี 2019 ชี้ว่าสิงคโปร์โค่นสหรัฐอเมริกา ขึ้นเป็นประเทศที่มีศักยภาพการแข่งขันสูงที่สุดในโลก โดยเป็นผลทั้งจากการที่สิงคโปร์เองพัฒนาขึ้น และสหรัฐฯ ก็มีศักยภาพลดลงจากสงครามการค้ากับจีน

ทั้งนี้ รายงานของสภาเศรษฐกิจโลกนั้น ได้จัดอันดับ 141 เศรษฐกิจ ทั่วโลก โดยมีตัวชี้วัด 103 ประการ แบ่งกลุ่มออกเป็น 12 เสาหลัก ได้แก่ สถาบันที่เกี่ยวกับกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติ, โครงสร้างพื้นฐาน, การปรับตัวรับเทคโนโลยีสารสนเทศ, เสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค, สาธารณสุข, ทักษะแรงงาน, ตลาดซื้อขายสินค้า, ตลาดแรงงาน, ระบบทางการเงิน, ขนาดตลาด, ความคล่องตัวของธุรกิจ, ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยสภาเศรษฐกิจจะประมวลผลตัวชี้วัดด้านต่างๆ ออกมาเป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน

รายงานในปีนี้ ชี้ว่าเศรษฐกิจสิงคโปร์มีศักยภาพการแข่งขันสูงที่สุดในโลกด้วยคะแนน 84.8 คะแนน อยู่เหนือที่ 2 คือสหรัฐอเมริกาซึ่งมีคะแนน 83.7 คะแนน รองลงมาในท็อป 10 อันดับ คือ ฮ่องกง เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น เยอรมนี สวีเดน สหราชอาณาจักร และเดนมาร์ก ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม รายงานนี้ชี้ว่าฮ่องกงมีอันดับดีขึ้นจากปีที่แล้ว 4 อันดับด้วยพัฒนาการของภาคสาธารณสุขและระบบทางการเงิน แต่ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์นั้นรวบรวมมาก่อนเกิดเหตุประท้วงต่อเนื่องซึ่งยังคงดำเนินอยู่

สำหรับประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 40 โดยมีตกลงมาจากปีที่แล้ว 2 อันดับ แม้จะมีคะแนนเพิ่มขึ้น 0.6 คะแนน ทั้งนี้ จากคะแนนตามรายงานดังกล่าว เสาหลักด้านที่ไทยยังขาดการพัฒนาที่สุด คือ ด้านความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคะแนนเพียง 44 อยู่ในอันดับที่ 50 โดยกลุ่มตัวชี้วัดในด้านนี้ชี้ว่าแม้จะมีคะแนนผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ 84.0 คะแนน แต่ไทยมีคะแนนด้านการยื่นขอสิทธิบัตร 12.5 คะแนน มีชื่อเสียงของสถาบันวิจัย 11.9 คะแนน และมีการใช้งบเพื่อการวิจัยและพัฒนา 26.0 คะแนน นอกจากนี้ ในเสาทักษะแรงงาน คะแนนด้านการคิดเชิงวิพากษ์ในการเรียนการสอนของไทย (critical thinking) อยู่ที่ 37.0 คะแนน

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดในเสาด้านที่ไทยได้อันดับดีที่สุดคือด้านระบบทางการเงิน ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 16 จาก 141 อันดับด้วยคะแนน 85 คะแนน

สำหรับภาพรวมนั้น ไทยเป็นรองเพียงสิงคโปร์ในอันดับที่ 1 และมาเลเซียอันดับที่ 27 เท่านั้นในกลุ่มประเทศอาเซียน สำหรับเวียดนาม นั้น แม้จะอยู่ในอันดับที่ 67 แต่ก็เป็นประเทศที่มีพัฒนาการสูงที่สุดจากทั้ง 141 เศรษฐกิจ โดยขึ้นมาจากปีที่แล้วถึง 10 อันดับ ด้วยคะแนนศักยภาพการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น 3.5 คะแนน โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากสงครามการค้าที่ทำให้บริษัททั่วโลกมีการย้ายฐานการผลิตจากจีนไปยังเวียดนามแทน

รายงานระบุว่าเอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูงที่สุดในโลก ตามด้วยยุโรป และอเมริกาเหนือ

ที่มา: WEF / Nikkei / CNA

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: