ไม่พบผลการค้นหา
เปิดโครงการผู้สูงอายุดอนยาง อิ่มใจ ร่างกายแข็งแรง และโครงการ เสริมสร้างสุขภาวะทางสมอง ความจำ และจิตใจผู้สูงวัย โดยใช้ดนตรีบำบัด

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการผู้สูงอายุดอนยาง อิ่มใจ ร่างกายแข็งแรง และโครงการ เสริมสร้างสุขภาวะทางสมอง ความจำ และจิตใจผู้สูงวัย โดยใช้ดนตรีบำบัด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง โดยมี นายชัยวุฒิ พุฒเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสมาคมอารยะ ประธานสมาคมอารยะจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยประชาชนชาวตำบลดอนยาง ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีดังกล่าว 

S__1219584043_0 (Custom).jpg

ดร.ยุทธพล กล่าวว่า ขอชื่นชมทุกส่วนที่ร่วมกันคิดร่วมกันทำ กิจกรรมต่างๆ เพื่อผู้สูงอายุ โดยเฉพาะโครงการนี้ที่ใช้ดนตรีในการบำบัด และสร้างสุขภาวะทางสมอง ด้วยดนตรี เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลาย ได้มีการฝึกสมอง โดยการจดจำโน๊ตดนตรี จังหวะของดนตรี รวมไปถึงเนื้อร้อง ซึ่งจะทำให้ สมองของผู้สูงอายุ มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และจะทำให้ห่างไกลจากโรคทางสมอง เพิ่มการจดจำได้ดี สุขภาพจิตดี ส่งผลให้สุขภาพดีไปด้วย พร้อมฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยกันสานต่อกิจกรรมนี้ให้เกิดขึ้นในทุกๆ ชุมชนต่อไป

S__1219584044_0 (Custom).jpgS__1219584045_0 (Custom).jpg