ไม่พบผลการค้นหา
ศาลปกครองส่งหมายเลื่อนนัดฟังคำตัดสินคดีที่วอยซ์ทีวี ฟ้องยกเลิกคำสั่ง กสทช. ระงับการออกอากาศ 15 วัน ระบุเหตุข้อเท็จจริงเยอะต้องพิจารณาโดยละเอียด

โดยศาลปกครอง ส่งหมายถึงบริษัทวอยซ์ ทีวีี จำกัด ระบุว่า คดีดังกล่าว ศาลได้ทำการแสวงหาข้อเท็จจริงโดยไต่สวนคู่กรณี เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2562 และให้คู่กรณียื่นคำชี้แจงเพิ่มเติมในวันที่ 21 ก.พ. 2562 เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง

"ซึ่งศาลได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่คู่กรณียื่นเพิ่มเติมแล้วพบว่า มีข้อเท็จจริงจำนวนมากที่จะต้องพิจารณาโดยละเอียด ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการตรวจพิจารณาพยานหลักฐาน"

ทั้งนี้ จากเดิมที่ศาลเคยแจ้งกำหนดวันพิจารณาคดีครั้งแรกในวันที่ 25 ก.พ. และกำหนดวันอ่านคำพิพากาาในวันเดียวกันเวลา 16.00 น. นั้น ศาลได้เลื่อนไปก่อน

"เพื่อให้การพิจารณาคดีนี้เป็นไปด้วยความรอบคอบ ศาลจะกำหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในคดีนี้อีกครั้ง ทั้งนี้ จะไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีนี้"


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :