ไม่พบผลการค้นหา
วอยซ์ ทีวี ยินดีต่อคำตัดสินศาลปกครองกลางสั่งเพิกถอนคำสั่ง กสทช. ยืนยันสถานีฯ ยินดีทำงานร่วมกับ กสทช. ย้ำ ทำหน้าที่สื่อมวลชนด้วยความรับผิดชอบตามหลักวิชาชีพ พร้อมต่อสู้คดีต่อ หาก กสทช. อุทธรณ์ เพื่อยืนยันจุดยืน 'เสรีภาพสื่อ'

นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) บริษัท วอยซ์ทีวี จำกัด เผยแพร่แถลงการณ์ลงวันที่ 27 ก.พ. 2562 กรณีศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพิกถอนคำสั่งระงับใบอนุญาตออกอากาศของช่องวอยซ์ ทีวี โดยระบุว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ กสทช. ไม่อาจแสดงให้เห็นถึงความเสียหายร้ายแรงตามที่กล่าวอ้างได้

เนื้อหาในแถลงการณ์ของซีอีโอวอยซ์ ทีวี ระบุถึงผู้ชม ผู้มีอุปการคุณ และเพื่อนสื่อมวลชน โดยย้ำว่าสถานีโทรทัศน์วอยซ์ ทีวี ได้รับคำตัดสินของศาลปกครองกลาง และยินดียิ่งต่อบรรยากาศเสรีภาพสื่อ รวมถึงอุตสาหกรรมสื่อของประเทศ

"สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวียืนยันเสมอมาว่ายินดีทำงานร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อให้เกิดความราบรื่น เพราะการดำเนินกิจการสื่อสารมวลชนในยุคที่ถูกปั่นป่วน (disrupted) โดยเทคโนโลยีสื่อสารและโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่ทายผู้ประกอบการอย่างยิ่งอยู่แล้ว

ขณะที่เสรีภาพของสื่อมวลชน ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญและสื่อไม่อาจขาดเสรีภาพ การฟ้องศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนคำสั่ง กสทช.ครั้งนี้ สถานีโทรทัศน์วอยซ์ ทีวี มุ่งหวังให้เกิดบรรทัดฐานว่าการทำงานขององค์กรรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแล จะมีความเป็นกลางทางการเมือง คำนึงถึงเสรีภาพสื่อและเสรีภาพในการแสดงความเห็น และตระหนักในหน้าที่ว่าจะต้องส่งเสริมให้สื่อมวลชนสามารถประกอบกิจการได้โดยราบรื่น


การเรียกร้องค่าเสียหายไม่ใช่จุดประสงค์ของการฟ้องศาลปกครองครั้งนี้ สื่อมวลชนอาจเป็นธุรกิจที่มูลค่าไม่สูงหากแต่มีคุณค่าต่อสังคมสูงอย่างยิ่ง การเปิดโอกาสให้สื่อได้ทำหน้าที่ และนำเสนอความเห็นอย่างหลากหลายรอบด้านบนพื้นฐานคุณค่าประชาธิปไตย รวมทั้งประคับประคองฝ่าฟันวิกฤตอุตสหกรรมสื่อไปได้ เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อสังคมยิ่งกว่าการปิดกั้น แทรกแซง ซึ่งปลายทางคือการมีข่าวสารเพียงด้านเดียว และประชาชนขาดโอกาสในการรับข้อมูลที่หลากหลายเพื่อการตัดสินใจด้วยตนเอง

สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวียืนยันด้วยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้ทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ประกาศจุดยืนเสรีประชาธิปไตย โดยมีความรับผิดชอบ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่ตามครรลองวิชาชีพ

คดีนี้อาจจะดำเนินต่อไปถึงศาลปกครองสูงสุด หาก กสทช. อุทธรณ์ และสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวีขอยืนยันว่า จะต่อสู้คดีในศาลปกครองด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพื่อยืนยันจุดยืนของสื่อที่ต้องมีเสรีภาพในการทำหน้าที่พร้อมไปกับความรับผิดชอบตามหลักวิชาชีพ ให้ถึงที่สุดเพื่อปกป้องคุณค่าของสื่อมวลชนและเสรีภาพในการแสดงความเห็น"

วันเดียวกัน สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAPA) เปิดเผยเพิ่มเติมว่า 'เทส บาคาลา' ผู้อำนวยการซีป้่า เป็นผู้หนึ่งที่ขึ้นให้ปากคำในชั้นศาล กรณีวอยซ์ ทีวี โดยบาคาลาย้ำว่า "การการระงับใบอนุญาตวอยซ์ ทีวี ถือเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพสื่อมวลชน"

ด้วยเหตุนี้ ซีป้าจึงเรียกร้องให้ศาลพิจารณาคดีดังกล่าวโดยคำนึงถึงหลักกาขั้นพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่รัฐบาลไทยระบุว่ายึดมั่นในมาตรฐานเดียวกันกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ซึ่งเชื่อมั่นว่าสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก เป็นสิทธิอันประเมินค่าไม่ได้ และจะต้องปกป้องไม่ให้ถูกล่วงละเมิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :