ไม่พบผลการค้นหา
อธิบดีกรมเจ้าท่า ยืนยันดำเนินการยกเลิกทะเบียนเรือและใบอนุญาตเรือ 'ฟินิกซ์-เซเรนาต้า' พร้อมใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถของผู้ควบคุมเรือ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการยกเลิกทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือ 'ฟินิกซ์' และเรือ 'เซเรนาต้า' รวมถึงยกเลิกใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถของผู้ควบคุมเรือทั้งสองลำแล้ว หลังจากลงพื้นที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ โดยมอบหมายให้ทีมงานจากส่วนกลางสนับสนุนข้อมูลการสอบสวนด้านเทคนิคการเดินเรือให้กับพนักงานสอบสวนและประสานข้อมูลบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การสอบสวนได้ทราบข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุด พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าทุกคนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังให้กำลังใจและชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคน 

ในส่วนเรือตรวจการณ์ 1301 ของกรมเจ้าท่า เข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายใต้การกำกับของเรือหลวงเจ้าพระยา บริเวณด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะพีพีดอน พิกัดห่างจากจุดเรือเกิดเหตุไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 20 ไมล์ทะเล (37 กิโลเมตร) ซึ่งคาดว่ากระแสน้ำอาจพัดพาผู้สูญหายไปในทิศทางดังกล่าว สำหรับสภาพอากาศในพื้นที่มีเมฆมาก คลื่นลมปานกลาง ไม่มีอุปสรรคในการปฏิบัติค้นหา

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า เรือฟินิกซ์ มีเจ้าของคือ บริษัท ทีซี บลู ดรีม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทนำเที่ยว จดทะเบียนเมื่อเดือน ส.ค. 2559 ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท ในประเภทธุรกิจท่องเที่ยว โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ 43/84 หมู่ที่ 5 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130 และมีชื่อน.ส.วรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 97.50 นายจักรพันธ์ ฤกษ์ชัยกาล ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 1.25 และ นางยินดี ฤกษ์ชัยกาล ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 1.25

ส่วนเรือเซเรนาต้า เป็นของบริษัท เลซี่ แคท ทราเวล จำกัด จดทะเบียนเมื่อเดือน มี.ค. 2557 ทุนจดทะเบียน 8 ล้านบาท ในประเภทธุรกิจบริการนำเที่ยว ตั้งอยู่ที่เลขที่ 12/35 หมู่ที่ 1 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130 มีชื่อ น.ส. อัญชลี วิทยานันทพรกุล ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 49 นายมานพ แซ่หยาง ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 25.5 และน.ส. สมศรี รุ่งเรืองรัตน์ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 25.5

ข่าวเกี่ยวข้อง :