ไม่พบผลการค้นหา
’พรรคเพื่อชาติ’ ประกาศ 12 นโยบายด้านการศึกษา ในวันเด็กแห่งชาติ มุ่งผลักดันพัฒนาการศึกษาไทย เพื่อความเป็นอยู่ในสังคมไทยดีขึ้น ชูเงินเดือนอาชีวะเท่า ป.ตรี-กยศ.ปลอดดอกเบี้ย เลิกชุดนักเรียน

วันที่ 14 ม.ค. 2566 ปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ ประกาศนโยบายด้านการศึกษา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยกล่าวว่า “พรรคเพื่อชาติ" ให้ความสำคัญกับการศึกษาที่สร้างสรรค์ และเชื่อมั่นว่า "การศึกษาที่ดี" เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ เนื่องจากในวาระโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 นี้ "พรรคเพื่อชาติ" ขอนำเสนอ 12 นโยบายการศึกษา 

สำหรับเด็ก และ เยาวชนประกอบด้วยกันดังนี้

• ผลักดันเงินเดือนอาชีวะ เทียบเท่าปริญญาตรี

ยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 

• ครูอัตราจ้างควรได้เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

• ลดเด็กหลุดจากการศึกษาจากปัญหาเศรษฐกิจ

• กยศ. ปลอดดอกเบี้ย จบแล้วมีงานทำ

• ปฏิรูป กศน. สะสมหน่วยกิต เพิ่มโอกาส ต่อยอดสร้างอาชีพ

• ยกระดับความสำคัญสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ให้เป็นกลไกยืนยันความเชี่ยวชาญวิชาชีพที่หลากหลายเพื่อตอบสนองอาชีพเกิดขึ้นใหม่ในยุคปัจจุบัน

• ปรับโครงสร้างอาชีวะ ทั้งงบประมาณและการจัดหลักสูตร

• กระทรวงศึกษาหาเงินได้ ความรู้คือทุน 

เน้นขายลิขสิทธิ์นวัตกรรมและสิทธิบัตรการศึกษา

• โรงเรียนปลอดภัย กาย ใจ ลดระบบแพ้คัดออกระบบที่ทำร้ายจิตใจและคุณค่าในตัวเด็ก เพราะทุกคนมีศักยภาพ ทุกคนสามารถทำเพื่อชาติได้ในแบบของตนเอง

• Family Group Day Care

สร้างพื้นที่รับฝากเลี้ยงลูกปลอดภัยประจำชุนชน

• ยกเลิกชุดนักเรียน ปรับโรงเรียนละเมิดกฎกระทรวงและ เพิ่มคุณภาพ เพิ่มงบอาหารกลางวันทุกโรงเรียน

"พรรคเพื่อชาติ" เราเชื่อมั่นว่า การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คนประเทศให้แข็งแรง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังต้องเริ่มต้นจาก "การศึกษา" ปวิศรัฐฐ์ กล่าวทิ้งท้าย