ไม่พบผลการค้นหา
รัฐบาลจีนเริ่มบังคับใช้มาตรการออกวีซ่าแก่ชาวต่างชาติผู้มีความสามารถสูงตั้งแต่ต้นเดือน มี.ค. และสื่อจีนรายงานว่าผู้เชี่ยวชาญชาวไทยในมณฑลยูนนาน เป็นหนึ่งในผู้ได้รับวีซ่าดังกล่าวด้วย

สถานีวิทยุซีอาร์ไอ (CRI) สื่อในความควบคุมของรัฐบาลจีน รายงานว่า ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญชาวไทยซึ่งทำงานอยู่ในมณฑลยูนนานของจีน ได้รับวีซ่าสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ซึ่งออกให้โดยสำนักงานผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ มณฑลยูนนาน หลังจากที่รัฐบาลจีนประกาศให้มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายที่จะดึงดูดชาวต่างชาติที่มีความสามารถเข้าไปช่วยพัฒนาประเทศ 

ชาวต่างชาติผู้มีความสามารถพิเศษ เช่น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ หรือนักธุรกิจ สามารถยื่นขอวีซ่าสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ หรือวีซ่าประเภท R ได้ โดยวีซ่ามีอายุระหว่าง 5-10 ปี สามารถเดินทางเข้าออกจีนได้หลายครั้ง ส่วนการพำนักอยู่ในจีนแต่ละครั้งสามารถอยู่ได้นาน 180 วัน ทั้งยังสามารถขอวีซ่าประเภทอื่นที่มีกำหนดเวลาเท่ากันให้แก่ผู้ติดตาม เช่น คู่สมรสและบุตร ได้ด้วย

ผู้เชี่ยวชาญไทย.jpg

ผู้ที่สนใจยื่นขอวีซ่าสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทางอินเทอร์เน็ต และนำเอกสารไปยื่นแก่สถานทูตจีนประจำแต่ละประเทศ ส่วนเงื่อนไขพิเศษอื่นๆ ที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอวีซ่าประเภทนี้ ได้แก่ การออกหนังสือรับรองโดยใช้เวลาเพียง 5 วันทำการ ส่วนวีซ่าของคู่สมรสและบุตรที่ยื่นเอกสารผ่านสถานทูต จะได้รับวีซ่าในวันถัดไปหลังยื่นเอกสาร

ก่อนหน้านี้ไม่นาน รัฐบาลจีนได้ประกาศขยายระยะเวลาการถือวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่มีเชื้อสายจีนให้สามารถเข้าออกและพำนักอาศัยอยู่ในจีนได้นานขึ้น โดยหวังจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจีนให้เติบโต รวมถึงมีการปรับปรุงระเบียบการออกวีซ่าสำหรับคนต่างชาติที่เข้าไปทำงานหรือลงทุนในจีน โดยกำหนดระยะเวลาสูงสุดนาน 10 ปี ซึ่งมุ่งเน้นที่แรงงานต่างชาติที่มีทักษะฝีมือในระดับสูงหรือแรงงานที่ขาดแคลนในสายงานต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม: