ไม่พบผลการค้นหา
อวสานพรรคอนาคตใหม่! ศาล รธน.สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีกู้เงิน 191.2 ล้านบาท จาก 'ธนาธร' โดยชี้เงินกู้คิดดอกเบี้ยต่ำถือเป็นเงินบริจาค ประโยชน์อื่นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้ กก.บห. 16 คนต้องถูกตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปี ขณะที่ กก.บห.สถานะ ส.ส. 11 คนต้องพ้นจากสภาฯ

เมื่อเวลา 15.00 น. ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ถนนแจ้งวัฒนะ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยเป็นเวลาเกือบ 1 ชั่วโมงในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณีพรรคอนาคตใหม่ กระทำการฝ่าฝืน มาตรา 72 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ที่ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจากกรณีกู้ยืมเงินจำนวน 191.2 ล้านบาท จากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาประเด็นแรกว่า กกต.มีอำนาจร้อง ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 92 ประเด็นต่อมา คือศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอำนาจพิจารณาคดี ซึ่งข้อโต้แย้งของผู้ถูกร้องทั้งหมดฟังไม่ขึ้น และศาลได้ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาคดีโดยละเอียดถี่ถ้วน เป็นระยะเวลานานพอสมควรรวม 71 วัน จึงไม่ได้กระทำโดยเร่งรัดหรือรวบรัดแต่อย่างใด แม้ไม่ได้เปิดไต่สวน เพราะมีหลักฐานรวมทั้งเอกสารเพียงพอที่จะให้พิจารณาคดีได้ ทั้งให้ความเป็นธรรมต่อคู่กรณีในการชี้แจงข้อกล่าวหา โดยให้ผู้ถูกร้องส่งเอกสารคำชี้แจงของพยานทั้ง 17 ปากมาให้ศาลพิจารณา

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า แม้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ไม่ได้บัญญัติห้ามการกู้ยืมเงินสำหรับพรรคการเมืองไว้โดยชัดเจน แต่ก็ไม่ได้รับรองว่าให้กระทำได้ และแม้เงินกู้ ไม่ใช่รายได้ แต่ก็เป็นรายรับ ที่ต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ส่วนมาตรา 72 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ที่ห้ามรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบ ซึ่งรวมทั้งการรับประโยชน์อื่นใดนั้น หมายความรวมถึงการให้ใช้ทรัพย์สิน การให้บริการหรือให้ส่วนลด โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า และรวมถึงการทำให้หนี้ลดลงด้วย ดังนั้น การให้ยืมโดยคิดดอกเบี้ยต่ำหรือลดดอกเบี้ยลงของนายธนาธร จึงเป็นการบริจาค ตาม มาตรา 66 ที่ห้ามรับบริจาคเกิน 10 ล้านบาทต่อปีด้วย

โดยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยมองว่าเงินกู้เป็นการรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตามมาตรา 72 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 พร้อมเพิกสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 10 ปี กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ที่ห้ามผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ถูกเเพิกถอนสิทธิ ห้ามไปจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่นับแต่วันที่ศาลอ่านคำวินิจฉัยยุบพรรค ให้กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ที่อยู่วันกระทำถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  

"จึงมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนุญว่าด้วยพรรคการเมือง พ มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) และวรรคสอง ประกอบมาตรา 72 ให้เพิกถอนสิทธิการลงสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2562 หรือ 11 เม.ย. 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีการกระทำความผิด โดยมีกำหนดเพิกถอนสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง 10 ปี และห้ามมิให้ กรรมการบริหารพรรคที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไปจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่เป็นเวลา 10 ปี" ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ในตอนท้าย

ทูต อนาคตใหม่ ยุบพรรค ศาลรัฐธรรมนูญ 5_33955483_200221_0017.jpgพรรณิการ์ ช่อ อนาคตใหม่ 0006.jpgอนาคตใหม่ ธนาธร 1_0004.jpgปัญญา อุดชาชน ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ ยุบพรรคอนาคตใหม่ 55483_200221_0018.jpg


ศาลรัฐธรรมนูญ นุรักษ์ พรรคอนาคตใหม่ 221_0011.jpg

สำหรับ กรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคอนาคตใหม่ที่ถูกเพิกถอนสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง 10 ปี และห้ามไปจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ นั้น มีจำนวน 16 คน โดยมี กก.บห.ที่เป็น ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 11 คน ประกอบด้วย  

1.นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

2.น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ 1

3.นายชํานาญ จันทร์เรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ 2

4.พล.ท.พงศกร รอดชมภู ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ 3

5.นายไกลก้อง ไวทยการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายทะเบียนสมาชิกพรรค

6.น.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ โฆษกพรรค

7..นายสุรชัย ศรีสารคาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ กรรมการบริหารพรรค

8.น.ส.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ กรรมการบริหารพรรค

9.นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ กรรมการบริหารพรรค

10.น.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ กรรมการบริหารพรรค

11.นายนิรามาน สุไลมาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ กรรมการบริหารพรรค 

ขณะที่ 5 กรรมการบริหารพรรคที่ไม่ได้เป็น ส.ส. คือ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรคคนที่ 4 นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิก นายชัย ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค และนายสุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค

ขณะที่ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ที่มีจำนวน 76 คน จะเหลือ ส.ส.ในสภาฯ จำนวน 65 คนและต้องหาพรรคการเมืองใหม่สังกัดภายใน 60 วันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง