ไม่พบผลการค้นหา
กกต. รายงานผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต-ปาร์ตี้ลิสต์อย่างเป็นทางการ 'ก้าวไกล' ส.ส.ลดลงเหลือ 151 คน 'เพื่อไทย' 141 คน 'ภูมิใจไทย' ได้เพิ่มเป็น 71 คน ทำให้ยอด ส.ส.8 พรรคร่วมรัฐบาล เหลือ 312 เสียง ยังคงต้องรอ กกต.ประกาศผลรับรอง ส.ส.อีกไม่ช้ากว่า 60 วันจากวันเลือกตั้ง

วันที่ 25 พ.ค. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง และจำนวนผู้ได้รับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ที่แต่ละพรรคจะได้รับ ภายหลังการเลือกตั้ง 2566 โดยพบว่า จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52,195,920 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 39,514,973 คน คิดเป็นร้อยละ 75.71

โดยการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มีบัตรดี 37,190,071 บัตร คิดร้อยละ 94.12 บัตรเสีย 1,457,899 บัตร คิดเป็นร้อยละ3.69 และไม่บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้ใด 866,885 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.19

ผลการนับคะแนนในส่วน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

 • พรรคก้าวไกล มี ส.ส.ลดลงจากเดิม 113 คนเหลือ 112 คน
 • พรรคเพื่อไทย ที่มี ส.ส. 112 คน
 • พรรคภูมิใจไทยได้ส.ส. 68 คน
 • พรรคพลังประชารัฐ ได้ส.ส. 39 คน
 • พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ส.ส. 23 คน
 • พรรคประชาธิปัตย์ ได้ส.ส. 22 คน
 • พรรคชาติไทยพัฒนา ได้ส.ส. 9 คน
 • พรรคประชาชาติ ได้ส.ส. 7 คน
 • พรรคไทยสร้างไทย ได้ส.ส. 5 คน
 • พรรคเพื่อไทรวมพลัง ได้ส.ส. 2 คน
 • พรรคชาติพัฒนากล้า ได้ส.ส. 1 คน

ส่วนผลการนับคะแนน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ มีบัตรดี 37,522,746 บัตร คิดเป็นร้อยละ 94.96 บัตรเสีย 1,509,836 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.82 บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้ใด 482,303 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.22 โดยผลการคิดคำนวณคะแนนค่าเฉลี่ยส.ส. 1 คน คือ 375,227.34 คะแนน ทำให้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คนมาจาก 17 พรรคการเมือง

ผลการนับคะแนนในส่วน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

 • พรรคก้าวไกลได้คะแนน 14,438,851 คะแนน ได้ ส.ส. 39 คน
 • พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 10,962,522 คะแนน ได้ ส.ส. 29 คน
 • พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้คะแนน 4,766,408 คะแนน ได้ ส.ส. 13 คน
 • พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนน 1,138,202 คะแนน ได้ ส.ส.3 คน
 • พรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนน 925,349 คะแนน ได้ ส.ส. 3 คน
 • พรรคประชาชาติ ได้คะแนน 602,645 คะแนน ได้ ส.ส. 2 คน
 • พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน 537,625 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน
 • พรรคเสรีรวมไทย ได้คะแนน 351,376 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน
 • พรรคไทยสร้างไทย ได้คะแนน 340,178 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน
 • พรรคประชาธิปไตยใหม่ ได้คะแนน 273,428 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน
 • พรรคใหม่ ได้คะแนน 249,731 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน พรรค
 • พรรคชาติพัฒนากล้า ได้คะแนน 212,676 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน
 • พรรคท้องที่ไทย ได้คะแนน 201,411 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน
 • พรรคชาติไทยพัฒนา ได้คะแนน 192,497 คะแนนได้ ส.ส. 1 คน
 • พรรคเป็นธรรมได้คะแนน 184,817 คะแนนได้ ส.ส. 1 คน
 • พรรคพลังสังคมใหม่ ได้คะแนน 177,379 คะแนนได้ ส.ส. 1 คน
 • พรรคครูไทยเพื่อประชาชนได้คะแนน 175,182 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน

รวมจำนวน ส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ

 • พรรคก้าวไกล 151 คน
 • พรรคเพื่อไทย 141 คน
 • พรรคภูมิใจไทย 71 คน
 • พรรคพลังประชารัฐ 40 คน
 • พรรครวมไทยสร้างชาติ 36 คน
 • พรรคประชาธิปัตย์ 25 คน
 • พรรคชาติไทยพัฒนา 10 คน
 • พรรคประชาชาติ 9 คน
 • พรรคไทยสร้างไทย 6 คน
 • พรรคชาติพัฒนากล้า 2 คน
 • พรรคเพื่อไทรวมพลัง 2 คน
 • พรรคเสรีรวมไทย 1 คน
 • พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 คน
 • พรรคใหม่ 1 คน
 • พรรคท้องที่ไทย 1 คน
 • พรรคเป็นธรรม 1 คน
 • พรรคพลังสังคมใหม่ 1 คน
 • พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 1 คน

ทั้งนี้ การคำนวณจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่นี้ เป็นการคำนวณในเบื้องต้นเท่านั้น โดยสำนักงาน กกต.ต้องเสนอ กกต.พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป

สำหรับการประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กกต.ต้องดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 95% ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด โดย กกต.ต้องประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

ผลเลือกตั้ง คะแนนพรรคร่วม สส ก้าวไกล กกต IMG_4209.jpeg


กกต เผยผลเลือกตั้ง สส IMG_4156.jpegกกต เผยผลเลือกตั้ง สส IMG_4157.jpegกกต เผยผลเลือกตั้ง สส IMG_4158.jpeg