ไม่พบผลการค้นหา
สมาพันธ์แรงงานเวียดนาม เตรียมเสนอสภาให้เพิ่มวันหยุดอีก 3 วันต่อปี ชี้เวียดนามมีวันหยุดน้อยสุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน

สมาพันธ์แรงงานเวียดนาม (Vietnam General Confederation of Labor) เตรียมเสนอเพิ่มวันหยุดอีก 3 วัน เนื่องจากปัจจุบันเวียดนามมีวันหยุดราชการน้อย เมื่อเทียบกับประเทศในแถบเดียวกัน โดยชี้ว่าการเพิ่มวันหยุดจะช่วยให้คนทำงานได้ดีขึ้น

ในการเพิ่มวันหยุด 3 วัันนี้ ทางสมาพันธ์แรงงานได้เสนอไว้ 2 ทางเลือก ทางเลือกแรก คือเพิ่มวันหยุดติดกับวันชาติเวียดนามในวันที่ 2 กันยายน โดยขยายให้เป็นวันหยุดยาว 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 ไปจนถึงวันที่ 5 กันยายน

'เหงาะ ซวี เฮียว' รองประธานสมาพันธ์แรงงาน กล่าวว่าวันชาติใกล้กับวันที่ 5 กันยายน ซึ่งนักเรียนทั่วประเทศจะต้องเข้าพิธีเปิดภาคเรียน และผู้ปกครองจำนวนมากก็มักจะลาหยุดในวันดังกล่าวเพื่อส่งบุตรหลานไปโรงเรียน ทางสมาพันธ์จึงเสนอให้หยุดเพิ่มเติมเพื่อเอื้อให้ครอบครัวได้มีเวลาเตรียมตัว

สำหรับทางเลือกที่สอง การเสนอให้หยุดเพิ่มอีกสองวัน ในวันขึ้นปีใหม่ จากเดิมที่หยุดเพียงแค่วันเดียวในวันที่ 1 มกราคม ให้ขยายเพิ่มอีกสองวันเป็นวันที่ 1 ถึง 3 มกราคม และเสนอให้ประกาศให้วันที่ 28 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันครอบครัวนั้นเป็นวันหยุดราชการ เนื่องจากแรงงานเวียดนามจำนวนมากมาจากชนบทและต้องกลับบ้านเกิด การมีวันหยุดเพิ่มจะช่วยได้มาก

ดังนั้น ในเดือนหน้า ทางสมาพันธ์แรงงาน จะเสนอทางเลือกวันหยุดเพิ่ม 3 วันนี้ต่อสมัชชาแห่งชาติ (National Assembly) ซึ่งเป็นองค์การใช้อำนาจรัฐสูงสุดของเวียดนาม

'เหงาะซวีเฮียว' ชี้ว่าการเพิ่มวันหยุดทำให้แรงงานทั่วประเทศได้มีเวลาหยุดพักเอาแรงและดูแลครอบครัว ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเติบโตในภาคบริการ

การเสนอวันหยุดเพิ่มนั้นได้รับเสียงวิจารณ์อย่างหลากหลาย แม้จะมีผู้สนับสนุนแต่ก็เห็นต่างกันในบางจุด

'ฮาซิญโบน' ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงาน กล่าวว่าแม้จะสนับสนุนให้มีการเพิ่มวันหยุด แต่ก็มองว่าควรจะเพิ่มเพียงวันเดียว ไม่ใช่สามวัน

"ทุกครั้งที่สมัชชาแห่งชาติปรับเพิ่มวันหยุด มักจะเพิ่มเพียงวันเดียว เพื่อไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม" ฮาซิญโบน กล่าว

'หวูกวางถ่อ' อดีตผู้อำนวยการสถาบันสหภาพแรงงานแรงงานการค้าเวียดนาม กล่าวว่าข้อเสนอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อแรงงาน และจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน เพราะเวียดนามมีวันหยุดน้อยที่สุดในอาเซียนโดยยืนพื้นอยู่ที่ 10 วันต่อปี

อย่างไรก็ตาม หวูกวางถ่อก็ชี้ว่าแรงงานเวียดนามส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย จึงจำเป็นต้องทำงานล่วงเวลากัน อีกทั้งวันหยุดที่เพิ่มขึ้นหมายความว่าเจ้าของธุรกิจจะต้องรับมือกับต้นทุนที่สูงขึ้นและศักยภาพในการแข่งขันที่ลดลง

"วันหยุดที่มากขึ้นจะช่วยให้แรงงานได้มีเวลาพักและและฟื้นฟูสุขภาพ แต่จะไม่เพิ่มผลิตผลจากแรงงาน" หวูกวางถ่อกล่าว

นอกจากนี้ ในเร็วๆ นี้ ทางสมาพันธ์แรงงานยังได้เสนอให้ปรับแก้กฎหมายแรงงานเพื่อลดชั่วโมงทำงาน 48 ชั่วโมง เหลือ 44 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทว่าถูกต่อต้านโดยภาคธุรกิจ

ในปัจจุบันเวียดนามมีวันหยุดทั้งหมด 9 ถึง 14 วัน คือวันขึ้นปีใหม่ วันปฐมกษัตริย์ วันปลดปล่อยภาคใต้เพื่อรวมชาติ วันแรงงาน วันชาติ อย่างละ 1 วัน รวมเป็นทั้งหมด 5 วัน และยังมีหยุดยาวในช่วงวันเต๊ต (Tết) หรือวันตรุษญวน ซึ่งหยุดยาวตั้งแต่ 4-9 วัน

ทั้งนี้ แรงงานเวียดนามมีวันหยุดน้อยกว่าประเทศในแถบเดียวกันมาก ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ว่ากัมพูชามีวันหยุด 28 วัน บรูไนมี 15 วัน อินโดนีเซียและไทยมี 16 วัน เมียนมามี 14 วัน มาเลเซียและฟิลิปปินส์มี 12 วัน และสิงคโปร์มี 11 วันต่อปี

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบล่าสุด ในปี 2562 ประเทศไทยมีวันหยุดราชการทั้งหมด 19 วัน

ที่มา: 24thVietnamNews / VNExpress

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: