ไม่พบผลการค้นหา
ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชนิด 'บัตรแมงมุม' และ 'บัตร Contactless' จำนวน 1.46 ล้านราย สามารถใช้จ่ายแตะบัตรขึ้นรถไฟฟ้าบีทีเอสได้แล้ว

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส ร่วมเปิดการใช้ช่องทางการรับชำระเงินค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งแรกในปี 2560 ประเภทบัตรแมงมุม เวอร์ชั่น 2.0 , 2.5 จำนวน 1.3 ล้านราย และผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมในปี 2561 ประเภทบัตร Contactless (EMV 4.0) จำนวน 0.16 ล้านราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 1.46 ล้านราย

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครฯ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวงเงินในบัตรฯ เพื่อใช้บริการขนส่งสาธารณะ เดือนละ 500 บาท 

ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรฯ ทั้ง 1.46 ล้านราย สามารถนำบัตรฯ ไปซื้อบัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS ผ่านเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารฯ บนสถานีรถไฟฟ้า BTS ทุกสถานี จำนวน 43 สถานี เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางให้แก่ผู้ถือบัตรฯ อีกช่องทางหนึ่ง เพื่อความสะดวกในการเดินทางและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีวิตในแต่ละวัน นอกเหนือจากการใช้บัตรฯ ชำระค่าโดยสารรถเมล์ (ขสมก.) และรถไฟฟ้า (รฟม.) ทั้งสายสีม่วงและสีน้ำเงิน ที่ได้ให้บริการมาก่อนแล้ว

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-บัตรคนจน-บีทีเอส-รถไฟฟ้า-บัตรแมงมุม

"การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อการเดินทาง นั้น ผู้ถือบัตรฯ ที่ได้รับบัตรแมงมุม และบัตร Contactless จะได้รับวงเงินค่าโดยสารรถเมล์ (ขสมก.)/รถไฟฟ้า (รฟม.)/รถไฟฟ้า (BTS) จำนวนเงิน 500 บาท/คน/เดือน จะมีการใช้จ่ายหรือไม่ จำนวนเท่าใดก็ตาม ทุกสิ้นเดือนจะตัดวงเงินที่เหลือและใส่วงเงินให้ใหม่ จำนวน 500 บาท ทุกเดือน" น.ส.สุทธิรัตน์ กล่าว

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสในการสนับสนุนภาครัฐบาลในการให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถซื้อบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสเพื่อใช้เดินทางได้ โดยบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากกรมบัญชีกลางให้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานให้บริการภาคขนส่งรถไฟฟ้า และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากธนาคารกรุงไทยในการนำเครื่อง EDC (Electronic Data Capture) มาใช้เพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี รวมทั้งส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท และส่วนต่อขยายสายสีลม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

บัตรคนจน-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-บัตรแมงมุม

ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สามารถนำบัตรสวัสดิการมาติดต่อที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร พร้อมแจ้งสถานีปลายทางที่ประสงค์จะเดินทาง พนักงานก็จะออกบัตรโดยสารประเภทบัตรเที่ยวเดียวให้โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถซื้อบัตรโดยสารได้ครั้งละไม่เกิน 2 ใบสำหรับการเดินทางขาไปและขากลับ ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนครบวงเงินสวัสดิการ 500 บาทต่อเดือน และบัตรโดยสารดังกล่าวไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :