ไม่พบผลการค้นหา
กรมบัญชีกลางเปิดเผย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบบัตรแมงมุม และบัตร EMV เวอร์ชั่น 4.0 สามารถชำระค่าโดยสารรถเมล์ของ ขสมก. ทุกคัน ทั้งรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 3,000 คัน ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป โดยล่าสุดให้แตะจ่ายค่าตั๋วผ่านเครื่องอีดีซีกรุงไทยที่พนักงานบนรถ

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่าโดยสารรถเมล์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) สามารถใช้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งแบบบัตรแมงมุม (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเวอร์ชั่น 2.0 และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เวอร์ชั่น 2.5) และบัตร Contactless (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ที่ลงทะเบียนรอบตกหล่น ซึ่งเป็นบัตร EMV เวอร์ชั่น 4.0) ของผู้ที่ลงทะเบียนในเขต กทม. นนทบุรี อยุธยา ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ซึ่งเดิมจะใช้ชำระค่าโดยสารรถเมล์ของ ขสมก. ได้เฉพาะบัตร Contactless เท่านั้น  

โดยบัตรทั้ง 2 แบบดังกล่าว สามารถใช้ชำระค่าโดยสารรถเมล์ของ ขสมก. ทั้งรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 3,000 คัน ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับบัตรแมงมุม และบัตร Contactless จะได้รับวงเงินค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า จำนวนเงิน 500 บาท/คน/เดือน ซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ผู้มีสิทธิ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีสิทธิได้อย่างยั่งยืน หากผู้ใช้บัตรมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลขโทรศัพท์ 02-109-2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 02-270-6400 กด 3 ในวันและเวลาราชการ

e ticket-รถเมล์-ขสมก.-ไร้เงินสด-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อย่างไรก็ตาม เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา (8 มี.ค.) ขสมก. ได้ยกเลิกการใช้งานเครื่องอ่านบัตรโดยสารแบบ E-Ticket ที่ติดบนรถโดยสาร หลังจากไม่สามารถตรวจรับงานระบบดังกล่าวจากบริษัท ช. ทวี ได้ เพราะอุปกรณ์ไม่เสถียร ไม่สามารถใช้งานได้ 

โดยระหว่างนี้ ขสมก. ได้รับความร่วมมือจากธนาคารกรุงไทยนำเครื่องอีดีซีมาใช้บนรถโดยสารของ ขสมก.ทุกคัน ทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. 2562 เป็นต้นไป โดยจะมีพนักงานเก็บค่าโดยสารเป็นคนถือเครื่องอีดีดซีในช่วงนี้ แต่ในอนาคต ขสมก.ยืนยันว่าจะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เก็บค่าโดยสารบนรถแน่นอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :