ไม่พบผลการค้นหา
ผบ.ทบ.กำชับที่ประชุมหน่วยขึ้นตรง ทบ. ลั่นหลัง คสช. หมดอำนาจ ทบ.จะปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ รักษาชาติ เป็นทหารอาชีพเป็นที่พึ่งประชาชนทุกโอกาส พร้อมทั้งเดินหน้ามาตรการหยุดยาเสพติดตามแนวชายแดน

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ในการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ที่มี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธาน ได้กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติงานของกองทัพบกในห้วงต่อไปภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะหมดวาระไปตามครรลองของรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะทำให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยสิ้นสุดภารกิจไปด้วย แต่การทำงานของกองทัพบกก็ยังคงต้องดำเนินไปตามภารกิจหลัก คือ การป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ รวมถึงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน

ทั้งนี้ ไม่ว่าบริบทของสังคมไทยจะเป็นอย่างไร ขอให้กำลังพลทุกคนยึดมั่นตามแนวทางการปฏิบัติงานของกองทัพบก คือ การเป็นทหารอาชีพและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ ระบุว่า ผบ.ทบ.ยังกำชับให้กองทัพเดินหน้ามาตรการในการหยุดยาเสพติดไว้ที่แนวชายแดน ควบคู่กับการใช้เครื่องมือเฝ้าตรวจ ซึ่งการสกัดกั้นสินค้าเกษตรผิดกฎหมายไม่ให้เข้ามาในประเทศ ถือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชน