ไม่พบผลการค้นหา
กระทรวงสาธารณสุข เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการสมุนไพรและผู้วิจัยทั้งในและต่างประเทศได้พบกันพัฒนาคุณภาพมาตรฐานวัตถุดิบ สารสกัดสมุนไพรไทยครบวงจร ตั้งเป้าให้ไทยส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน ภายในปี 2564

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “สารสกัดและการควบคุมคุณภาพสมุนไพร : ความท้าทายของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย” โดยมีผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านสมุนไพร นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสารสกัดสมุนไพรทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 400 คนเข้าร่วมประชุม

นายแพทย์ประพนธ์ กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดสมุนไพรในโลกมีมูลค่ารวมกันประมาณ 91,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3 ล้านล้านบาท มีอัตราการขยายตัวของการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรในแต่ละประเภทอยู่ที่ร้อยละ 3-12 ซึ่งกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพมากที่สุดในตลาดสมุนไพร ได้แก่ อาหารเสริม และเวชสำอางค์ ไทยถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตด้านการบริโภคสมุนไพรสูงเป็นลำดับที่ 8 ของโลก

กระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นแกนกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาพืชสมุนไพรไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ สร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจประเทศ โดยตั้งเป้าส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2564 และสามารถสร้างมูลค่าของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 1.8 แสนล้านบาท เป็น 3.6 แสนล้านบาท 

ซึ่งในปี 2560 ได้คัดเลือกให้กระชายดำ ขมิ้นชัน บัวบก และไพล เป็นสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจต่อยอดผลิตหลายรูปแบบทั้งเวชสำอาง อาหารเสริม เครื่องดื่ม ทำให้ตลาดสมุนไพรของประเทศโตขึ้นกว่าร้อยละ 30 ส่งออกสมุนไพรและสารสกัดปีละกว่า 1,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มการขยายตัวที่ดีในเชิงเศรษฐกิจ

ด้านนายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า การจัดงานประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ ปี 2561 เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้พบกับผู้ประกอบการด���านสมุนไพร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของวัตถุดิบและสารสกัดจากสมุนไพร พัฒนาวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรมด้านสารสกัดสมุนไพรไทย ตลอดจนวางแผนพัฒนาด้านคุณภาพและมาตรฐานของวัตถุดิบและสารสกัดจากสมุนไพรไทย 

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 พ.ย. 2561 เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยคณะเภสัชศาสตร์ มีการบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการพัฒนาสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ การเสวนา เรื่องมาตรฐานสารสกัดสมุนไพร Product Champions : ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนการนำเสนองานวิจัยการปรับปรุงคุณภาพของสมุนไพรผลิตภัณฑ์ : ประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ การพัฒนาตำรายาสมุนไพรจีน เป็นต้น