ไม่พบผลการค้นหา
สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาติ ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แถลงเรียกร้องรัฐบาลไทยเคารพสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน หลังแกนนำภาคประชาสังคมถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสกัด

เฟซบุ๊กของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาติ ประจำภูมิภาคเอเชีย UN Human Rights Asia เผยแพร่ข้อความของ ซินเทีย เวลิโก ผู้แทนฯ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (UNOHCHR) ที่แสดงความกังวลต่อท่าทีของรัฐบาลไทยซึ่งจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมของกลุ่มประชาสังคมที่เกิดขึ้นในวันแรงงาน 1 พ.ค. ที่ผ่านมา


“รัฐบาลไทยในฐานะที่เป็นรัฐสมาชิกกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองต้องดำเนินการให้สิทธิเหล่านี้ได้รับการเคารพอย่างเต็มที่”


ถ้อยแถลงของ UNOHCHR ระบุว่า "เจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้หยุดรถบัสสองคันที่บรรทุกสมาชิกของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) จำนวนมากกว่าหนึ่งร้อยคนที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ทำให้พวกเขาไม่สามารถเดินทางมายังกรุงเทพฯ เพื่อพบกับเจ้าหน้าที่รัฐได้"

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้จับกุมสมาชิกสหภาพแรงงานเจนเนอรัล มอเตอร์ส จำนวน 4 คน และยึดป้ายของสหพันธ์แรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร หลังจากที่พวกเขาชุมนุมหน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯ เพื่อพูดถึงการเลิกจ้างคนงานโดยบริษัทเจนเนอรัล มอเตอร์ส ซึ่งเป็นกิจการของสหรัฐฯ

P-move พีมูฟ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ UNOHCHR กังวลว่าการคุกคามโดยใช้มาตรการดังกล่าวจะสร้างผลกระทบให้เกิดสภาวะความหวาดกลัวต่อองค์กรและชุมชนที่ต้องการที่จะพูดถึงประเด็นคล้ายคลึงกัน และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ UNOHCHR ออกแถลงการณ์เรียกร้องรัฐบาลไทยให้เคารพและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

อย่างไรก็ตาม สมาชิกพีมูฟจากจังหวัดอื่นๆ รวม 500 คน ได้เดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลได้สำเร็จในวันนี้ (2 พ.ค.) โดยมีการยื่นข้อเรียกร้อง 6 ประการต่อรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและผลกระทบจากปัญหาที่ดิน ปัญหาการทำกิน และที่อยู่อาศัย ซึ่งรวมถึงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบาย 'ทวงคืนผืนป่า'

ขณะที่สหภาพแรงงานเจนเนอรัล มอเตอร์ส เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาควบคุมและดูแลนักลงทุนจากประเทศของตนให้ยุติการละเมิดสิทธิและเคารพต่อสิทธิแรงงาน รวมทั้งเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงาน ในกรณีสหภาพแรงงาน เจอเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย และติดตามทวงถามความคืบหน้าถึงหนังสือร้องเรียนการละเมิดสิทธิแรงงาน พร้อมบทลงโทษ ที่เคยได้ร้องเรียนเมื่อเดือนมีนาคม 2556 จากเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: