ไม่พบผลการค้นหา
เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เรียกร้อง กกต.แก้ปัญหาหลังพรรคอนาคตใหม่ ขาด ส.ส.พึงมีไปอีก 1 เสียง ย้ำต้องได้ ส.ส.บัญชีรายชื่ออีก 1 คน เตือน กกต.ต้องใช้ดุลยพินิจในการคำนวณคะแนน

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ระบุว่าจากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติว่าการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 5 จ.นครปฐม จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนและที่นั่ง ส.ส. และไม่ต้องคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ ทั้งนี้ นายปิยบุตร ได้ยกบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตตรา 91 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 128 ที่เขียนสอดคล้องต้องกันว่าทุกพรรคการเมืองจะมีจำนวน ส.ส. พึงมีตามจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในการเลือกตั้ง โดยจะต้องคำนวณครั้งสุดท้ายหลังจากการเลือกตั้งใหม่ที่เขต 8 จ.เชียงใหม่ และไม่นับรวมการเลือกตั้งซ่อมที่เขต 5 จ.นครปฐม โดยพรรคอนาคตใหม่ได้คะแนนดิบทั้งสิ้น 6,330,617 คะแนน ดังนั้น จึงจะต้องมี ส.ส.พึงมีทั้งสิ้น 81 ที่นั่ง ตามการคำนวณพิสดารของ กกต. ที่ได้สรุปไว้ก่อนหน้านี้

นายปิยบุตร ระบุว่า จากการเลือกตั้งซ่อมเขต 5 จ.นครปฐมในครั้งที่ผ่านมา พรรคอนาคตใหม่ยอมรับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ และนำมาถอดบทเรียนกันภายในพรรค โดยตนได้โทรไปแสดงความยินดีกับหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาตั้งแต่วันเลือกตั้ง และเราไม่ได้ยุ่งกับผู้ที่ได้รับเลือกตั้งตรงนี้ แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าขณะนี้พรรคอนาคตใหม่มี ส.ส. 80 ที่นั่ง จากที่ควรมีทั้งสิ้น 81 ที่นั่ง ตามจำนวน ส.ส. พึงมีที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนด ดังนั้น กกต. ต้องพิจารณาแก้ไข ซึ่งโดยหลักแล้วจะต้องนำผู้สมัคร ส.ส. จากบัญชีรายชื่ออีก 1 อันดับมาเป็น ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ ที่ตอนนี้ยังขาด ส.ส. พึงมีอยู่ 1 ที่นั่ง

นายปิยบุตร ระบุว่า ในวันที่ 6 พ.ย. พรรคอนาคตใหม่จะไปยื่นหนังสือให้ กกต. พิจารณาทบทวนการคำนวณ ส.ส. ของพรรคอนาคตใหม่และขอเรียนให้ทราบว่า กกต. ต้องระมัดระวังในการใช้ดุลยพินิจ หากเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตาม ป.อาญา มาตรา 157 นั้น พรรคอนาคตใหม่ในฐานะผู้เสียหาย สามารถยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีไปที่ศาลอาญา แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้โดยตรงแล้ว ตามแนวทางของศาลอุทธรณ์ล่าสุด และหากพบว่าในอดีต กกต. มีการใช้อำนาจหน้าที่ในลักษณะนี้ พรรคอนาตใหม่ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง