ไม่พบผลการค้นหา
'ดอกเบี้ยเงินกู้' ปัจจัยชี้ ผู้บริโภคควรเลือกผ่อนสินค้าอย่างไร
Mar 4, 2020 08:08

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ มีผลทำให้อัตราหนี้เสียเพิ่มขึ้นในระบบ คำแนะนำคือให้มีความพร้อมก่อนสร้างหนี้

อ่านต่อ : https://www.voicetv.co.th/read/Jg2uRozq9