ไม่พบผลการค้นหา
'ผู้ค้ารายย่อย' ท้อเศรษฐกิจซบ เข้าใจรัฐปิดสถานที่เสี่ยง แต่ขอนโยบายช่วยเหลือบ้าง
Apr 6, 2020 12:30

พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเศร้าหนัก แบกต้นทุนอ่วม ยอมขาดรายได้ตามประกาศปิดสถานที่เสี่ยงป้องกันโควิด-19 กระจาย วิงวอนขอรัฐออกมาตรการช่วยเหลือตรงจุด เทียบเงินอุดหนุน 20,000 บาท/ครัวเรือน ยุคประสบภัยน้ำท่วมปี' 54

อ่านต่อ : http://www.voicetv.co.th/read/GzQdRKDss