ไม่พบผลการค้นหา
นักธุรกิจรุ่นใหม่ ค้าขายยากไหม ยุคนี้
Oct 5, 2019 09:45

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ขอรัฐเปิดกว้างสนับสนุนเงินทุนธุรกิจบริการ-พื้นที่สร้างความรู้-ระบบติดตามผล เสริมแกร่งธุรกิจ ไม่ห่วงสภาพเศษฐกิจ-กำลังซื้อกระทบ ชี้ธุรกิจต้องปรับตัว

อ่านต่อ : https://www.voicetv.co.th/read/4gSm3r-Sc