ไม่พบผลการค้นหา
ที่ประชุม ครม.เตรียมเสนอช่วยชาวไร่อ้อย วงเงิน 10,000 ล้านบาท ที่ได้รับพิษโควิด-19 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 9 มิ.ย. 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เตรียมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี​ตามปกติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี​ และหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง​กัน ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบ​รัฐบาล

โดยวาระ ครม.ที่น่าสนใจวันนี้ 

  • กระทรวงการคลัง เสนอยกเว้นการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ 
  • กระทรวงมหาดไทย จะเสนอมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ... ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียม การจดทะเบียนการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ และ อาคารชุด ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 รวม 2 ฉบับ
  • กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอ ครม.โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิต 2562/2563 ภายใต้กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตกรชาวไร่อ้อยที่มีอยู่ในระบบ 2 แสนราย เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไทยหลังได้รับผลกระทบโควิด 19 อีกด้วย