ไม่พบผลการค้นหา
ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง 'พล.อ.ประวิตร' ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมถึง คกก.ป้องกันมิให้ จนท.รัฐเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ แทน 'จุรินทร์'

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 8 ก.ค.2563 เห็นชอบปรับการมอบหมายให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และคณะกรรมการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ แทนนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานอย่างมีประสิทธิผล      

โดยเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย รวมถึงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 167/2563 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2562 โดยปรับการมอบหมายจากนายจุรินทร์เป็นพลเอกประวิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.2563 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังเปิดเผยว่า ครม.รับทราบร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอ จากนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :