ไม่พบผลการค้นหา
รมว.แรงงาน คาดจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนที่เข้าไม่ถึงเกณฑ์รับเงินชดเชย จำนวน 8.6 หมื่นคนให้ครบภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ เผยเตรียมชงครม.รอบ 21 ก.ค. นี้ ดึงเงินผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนประกันสังคม 6 แสนล้าน มาใช้ดูแลผู้ประกันตน

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับเงินเยียวยาไม่ถึง 5,000 บาท ว่าขณะนี้ประกันสังคมมีผู้ประกันตน 86,128 คน ที่ทำงานไม่ถึง 26 วัน จึงได้รับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 8,138 บาท ส่งผลให้ได้เงินช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคมไม่ถึงเดือนละ 5,000 บาท ตามอัตราช่วยเหลือในกฎกระทรวงที่กำหนดไว้ร้อยละ 62

ด้วยเหตุนี้กระทรวงแรงงานจึงจัดทำโครงการขอรับเงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนกลุ่มดังกล่าว ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมรวมแล้วเดือนละ 5,000 บาท ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้อนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือครบตามจำนวนในอีก 10 วัน

ส่วนภาพรวมการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินช่วยเหลือร้อยละ 62 ไปแล้ว 13,371,478 ครั้ง รวม 863,323 ราย รวมเป็นเงิน 13,297.246 ล้านบาท ซึ่งกรณีที่นักวิชาการประเมินว่าจะมีแรงงานกว่า 7 ล้านคนที่เสี่ยงตกงาน ก็ยังมั่นใจว่าเงินในกองทุนประกันสังคมที่มีอยู่กว่า 160,000 ล้านบาท จะครอบคลุมความช่วยเหลือได้เพียงพอ

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าอาจจะใช้เงินไม่ถึงขนาดนั้น คือเชื่อว่าจะใช้เงินไม่ถึง 100,000 ล้านบาท แต่ยอมรับหากใช้เงินหมดไปกับปีนี้ ปีหน้าอาจลำบาก

ทั้งนี้ในวันที่ 21 ก.ค.นี้ กระทรวงแรงงาน เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณานำเงินดอกผลที่สำนักงานประกันสังคมมีอยู่ จากการนำไปลงทุน บริหารจัดการตามกฎกระทรวงอนุญาตไว้ ที่มีอยู่ราว 600,000 ล้านบาท และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการไตรภาคีแล้ว ออกมาใช้เพื่อรองรับมาตรการการช่วยเหลือแรงงานต่อไป