ไม่พบผลการค้นหา
สองนักวิชาการประสานเสียง วิพากษ์กฎหมายฉบับ คสช. ไม่ได้มาจากประชาชน ลิดรอนสิทธิเสรีภาพ เชื่อการตัดสินยุบอนาคตใหม่ อาจเป็นชนวนนำไปสู่ความขัดแย้ง

นายสุรพศ ทวีศักดิ์ นักวิชาการด้านปรัชญา กล่าวในเวทีเสวนา หัวข้อ “กฏหมายที่หมายกด” ว่าด้วยประเด็น ความยุติธรรม ความเหลื่อมล้ำ กับความฝันอันสูงสุด โดยเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่เป็นประชาธิปไตย ห่างไกลกับความยุติธรรม ประชาชนถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพในหลายด้าน ยกตัวอย่าง สภาที่เกิดเสียงปริมน้ำ งูเห่าในสภา การเลือกตัวนายกรัฐมนตรีในสภาที่ให้ ส.ว.250 จากการแต่งตั้งขึ้นมาจากพวกพ้อง เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี รวมถึงสูตรการคำนวน ส.ส. และการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 เป็นการวางอำนาจ เพื่อกดขี่ให้ประชาชนทำตาม 

ขณะเดียวกัน ยังมองว่า องค์กรอิสระ ทั้ง ป.ป.ช. และก.ก.ต. ได้ถูกผู้อำนาจหรือรัฐบาลครอบงำ จะเห็นได้ชัดจากหลายๆ เรื่องที่ผ่านมาก ส่วนการออกกฏหมายในปัจจุบันที่ออกมาเกือบ 400 กว่าฉบับ ในระยะเวลา 5 ปีก็ไม่ได้มาจากสภาที่มาจากประชาชน แต่ไปเอาพวกพ้องที่แต่งตั้งขึ้นมาเอง เพื่อมาเขียนและบัญญัติกฏหมาย ซึ่งก็ไม่เข้าใจ เข้าถึงสิ่งที่ประชาชนอยากจะได้อย่างแท้จริง ก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาหลายด้าน เกิดความเหลื่อมล้ำ สะท้อนให้เห็นว่ารัฐกำลังกดขี่ประชาชน 

เมื่อถามว่า คดีที่พรรคอนาคตใหม่กำลังจะถูกตัดสินเร็วๆ นี้ เป็นธรรมหรือไม่นั้น ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ อาจารย์ประจำภาคปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มองว่า 'มีความชัดเจนอยู่แล้ว' ที่จะโดนเล่นงาน ต่างจากพรรคพลังประชารัฐ ที่หากมีความผิดก็จะรีบหาข้อแก้ต่าง เพื่อไม่ให้โดนคดี พร้อมกันนี้ เชื่อว่าหากพรรคอนาคตใหม่ถูกตัดสินให้ยุบพรรคนั้น ก็อาจจะเป็นชนวนนำไปสู่ความขัดแย้งในอนาคตได้ 

อย่างไรก็ตาม ทางออกของเรื่องนี้ คงต้องสร้างระบบให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยให้ได้ก่อน เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว การออกกฏหมายจะได้มาจากเสียงของประชาชนอย่างแท้จริง

อ่านเพิ่มเติม