ไม่พบผลการค้นหา
ทส. ชวนคนไทยสร้างสถิติลอยกระทงปลอดโฟม แนะลอยออนไลน์อีก 1 ทางเลือกสร้างสรรค์ยุค 4.0 พบปี 61 ขยะกระทงของกรุงเทพฯ มากถึง 841,327 ใบ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสานประเพณีดั้งเดิมของไทย แต่ยังคงให้ความสำคัญกับปัญหาขยะพลาสติกโฟมและขยะทะเล โดยได้รณรงค์ขอความร่วมมือในช่วงเทศกาลต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงประเพณีลอยกระทงที่พบว่า ยังคงมีปริมาณขยะกระทงจำนวนมากเกือบถึง 1 ล้านใบ ดังเช่นปี 2561 ที่ผ่านมาจากสถิติการจัดเก็บขยะกระทงของกรุงเทพมหานครพบมีมากถึง 841,327 ใบ อีกทั้งยังคงพบกระทงโฟมที่ถึงแม้จะมีจำนวนลดลงเหลือประมาณร้อยละ 5 หรือ 44,883 ใบ เนื่องจากประชาชนหันมาใช้กระทงที่ทำจากใบตองหรือวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ตาม 

จึงอยากเชิญชวนคนไทยให้ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามควบคู่กับการลดขยะขยะพลาสติกและโฟม รวมถึงจัดงานลอยกระทงแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกันสร้างสถิติใหม่ให้เกิดขึ้นด้วยการลอยกระทงปลอดโฟม 100 เปอร์เซนต์ และเกิดขยะกระทงน้อยที่สุดเพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีไทยแบบมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเพณีไทย 

ซึ่งปีนี้กระทรวงฯ ได้มีนโยบายไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกแห่งทั่วประเทศ ตลอดจนขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกันลอยกระทงปลอดโฟมภายใต้แนวคิด "มาด้วยกันลอยด้วยกัน" "1 ครอบครัว 1 กระทง" "1 คู่รัก 1 กระทง" และ " 1 แก๊ง/ก๊วน/กลุ่ม 1 กระทง"

นอกจากนี้ ยังขอเชิญชวนไปยังผู้จัดงานลอยกระทงทั่วประเทศให้ร่วมกันจัดงานลอยกระทงแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยขอความร่วมมือจากร้านค้าต่างๆ ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟมบรรจุอาหารเลือกใช้ภาชนะทดแทนที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนพกถุงผ้า กระบอกน้ำ และกล่องอาหารมาเอง ส่งเสริมการจำหน่ายกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ รวมทั้งมีการจัดการขยะภายในงานอย่างเป็นระบบมีถังขยะแยกประเภทอย่างเพียงพอ และอาจส่งเสริมให้มีจิตอาสาคัดแยกขยะเนื่องจากสถานที่จัดงานส่วนใหญ่อยู่ใกล้แม่น้ำลำคลอง หากมีการจัดการขยะไม่ถูกวิธีย่อมก่อให้เกิดขยะตกค้างอาจตกลงสู่แม่น้ำลำคลองและในที่สุดก็จะไหลลงสู่ทะเลกลายเป็นปัญหาขยะทะเลตามมา

ด้านนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า การลอยกระทงใส่ใจสิ่งแวดล้อมช่วยลดปริมาณขยะลดโลกร้อนและยังคงสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยไว้มีหลายทางเลือกด้วยกัน เช่น การเลือกกระทงที่ทำจากวัสดุจากธรรมชาติ ใช้ไม้กลัดแทนเข็มหมุด ไม่ใช้แม็กเย็บ ลอยกระทงขนาดเล็กแทนขนาดใหญ่ ไม่ตกแต่งหรือใช้วัสดุที่หลากหลายจนเกินไป หรือเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ เช่น กากเพชร สีเคมี

ตลอดจนเลือกใช้กระทงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือแหล่งน้ำ เช่น หากลอยในแหล่งน้ำที่มีปลาหรือสัตว์น้ำจำนวนมาก ควรเลือกกระทงขนมปัง แต่หากจำนวนสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ไม่มากลอยในแหล่งน้ำระบบปิด เช่น บึงหรือหนองน้ำ อาจใช้กระทงใบตองหรือวัสดุธรรมชาติอื่นแทน หรือการเลือกลอยกระทงแบบสร้างสรรค์เหมาะกับยุค 4.0 ด้วยการลอยกระทงออนไลน์ที่ปลอดขยะและสร้างมลพิษน้อยที่สุด โดยประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้ามาลอยกระทงออนไลน์ร่วมกันได้ที่ deqpth.green ตั้งแต่วันที่ 9-11 พ.ย. 2562