ไม่พบผลการค้นหา
"สมศักดิ์ เทพสุทิน" เปิดเผยว่า "สุพจน์ - ชวนพิศ" ยื่นจดหมายลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ แล้ว โดยตนไม่ได้ยับยั้งไว้

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ขอลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ โดยได้ยื่นเรื่องให้กับตนตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. ผ่านมา โดยนายสมศักดิ์ ชี้แจงว่าไม่ได้ยับยั้งแต่อย่างใด

ทั้งนี้ นายสุพจน์ ได้เขียนหนังสือลาออกด้วยลายมือ ระบุว่าเมื่อได้รับการทาบทามจากกระทรวงยุติธรรม ตนเห็นว่าจะสามารถใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความเข้าใจที่มีต่อผู้ต้องขังในเรือนจำ มาถ่ายทอดให้โครงการนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติ ตนจึงได้ตอบรับที่จะเข้าร่วม

แต่ต่อมาตนได้รับทราบจากทางสื่อต่างๆ ว่ามีกระแสความไม่เห็นด้วย และเห็นว่าการที่ตนรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการชุดนี้มีความไม่เหมาะสม ตนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อเป็นการยุติความขัดแย้งในสังคม และให้อนุกรรมการฯ สามารถเริ่มปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประเทศได้ทันที ตนจึงขอลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาอนุกรรมการฯ โดยมีผลทันทีนับจากวันที่ 22 มิ.ย. 2563

นอกจากนี้ นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ ได้ยื่นขอลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ เช่นกันโดยอ้างถึงคำสั่งของคณะกรรมการราชทัณฑ์ที่ 1/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ว่า ตามที่ได้มีการแต่งตั้งตนเองเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเพื่อดังกล่าวนั้น ตนขอกลับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากตนมีภารกิจบางประการที่รับผิดชอบและจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นประจำทุกเดือนอาจจะมีผลกระทบทำให้การทุ่มเทเวลาเพื่อที่จะช่วยงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเจตนารมย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง