ไม่พบผลการค้นหา
'วัส ติงสมิตร' ปธ.กสม. ในฐานะอดีตผู้พิพากษา พาดพิงคดีผู้พิพากษายิงตัวเอง ยืนยันหลักการ 'พระธรรมนูญ-ระเบียบข้อบังคับ' ให้อำนาจ 'อธิบดีภาค' ตรวจคำพิพากษา แต่ห้ามกลั่นแกล้ง

วัส ติงสมิตร ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในฐานอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา กล่าวว่า ตามหลักกฎหมายศาลยุติธรรม อธิบดีภาคมีอำนาจออกระเบียบข้อบังคับในการกำหนดให้ศาลชั้นต้นที่อยู่ในเขตอำนาจของตน รายงานเกี่ยวกับคดีตามที่กำหนด ยิ่งคดีสำคัญเป็นที่สนใจของประชาชน อธิบดีภาคจะตรวจร่างคำพิพากษา มีหนังสือตอบมา ระบุข้อบกพร่องมา

ถ้าผู้พิพากษายืนยัน ทางอธิบดีภาคก็อาจจะทำความเห็นแย้งกลับมา ก่อนที่ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นก็จะอ่านต่อไปได้ แต่กรณีผู้พิพากษายืนยันไม่เห็นด้วยกับความเห็นของอธิบดีภาค จนมีการระบุลงโทษทางวินัยหรือกลั่นแกล้ง ตนไม่เคยเห็น แต่อธิบดีภาคไม่มีอำนาจกลั่นแกล้งตั้งกรรมการสอบทางวินัย อธิบดีภาคมีอำนาจทำความเห็นแย้งเท่านั้น ไม่อาจดำเนินการอย่างอื่นได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: