ไม่พบผลการค้นหา
ธ.ก.ส. จับมือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคเกษตร หนุนสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย 3 ปี ด้านบอร์ด ธ.ก.ส. เตรียมอนุมัติหลักการขอซอฟต์โลนธนาคารออมสินรอบใหม่

นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด) ธ.ก.ส. ที่จะมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 23 ก.ค. 2563 จะมีการเสนอให้บอร์ดเห็นชอบหลักการการใช้เงินสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) ของธนาคารออมสินที่จะออกใหม่อีก 1 แสนล้านบาท

ทั้งนี้การปล่อยสินเชื่อซอฟต์โลนรอบใหม่ จะให้เพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเกษตรที่ไม่เข้าเงื่อนไขซอฟต์โลนของธนาคารแห่งประเทศไทย วงเงิน 5 แสนล้านบาท ซึ่งมีการปรับรายละเอียดให้คลอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยจะต้องเป็นลูกค้ารายใหม่ ไม่มีหลักประกัน และไม่เป็นหนี้เสีย (NPL) และจะต้องมีสัญญาเงินกู้ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2563 จากเงื่อนไขเดิมสัญญาเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

“ซอฟต์โลนรอบใหม่ จะปล่อยให้กับคนที่เข้ามาขอก่อนก็ได้ก่อน เพราะธนาคารออมสินไม่ได้กันวงเงินให้โดยเฉพาะ ส่วนเงื่อนไขเงินกู้ของ ธ.ก.ส. จะเหมือนเดิม คือ ธนาคารออมสินจะปล่อยให้ ธ.ก.ส. 0.01 เปอร์เซ็นต์ และ ธ.ก.ส. มาปล่อยกู้ต่อโดยปลอดอัตราดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก หลังจากนั้นจะคิดอัตราดอกเบี้ยที่ 2 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะเริ่มปล่อยสินเชื่อซอฟต์โลนได้ภายในต้นเดือนหน้า” นายสุรชัย กล่าว

ขณะที่ในวันนี้ (20ก.ค.63) ธ.ก.ส. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) เพื่อให้การสนับสนุนสินเชื่อภายใต้โครงการนวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย สำหรับผู้ประกอบการภาคเกษตรหรือผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและ Startup นำไปใช้ในการพัฒนาต้นแบบหรือเทคโนโลยีที่สามารถนำไปสู่กระบวนการผลิตได้จริงหรือพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตรหรือเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม รวมวงเงิน 13.000 ล้านบาท หรือให้เฉลี่ยรายละประมาณ 5 แสนบาท โดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเกษตรที่มีการใช้นวัตกรรมในการผลิต จะคิดอัตราดอกเบี้ย MLR ขึ้นไป ซึ่งปัจจุบัน  MLR เท่ากับ 4.875 เปอร์เซ็นต์ และสำหรับผู้ประกอบการที่มีโครงการที่มีนวัตกรรม มูลค่าเกิน 20 ล้านบาทขึ้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน  MLR + 2 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี

ด้านนายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA กล่าวว่า โครงการนวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย NIA จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้แทนผู้ประกอบการนวัตกรรม ในวงเงินสนับสนุนดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อโครงการ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และ ธ.ก.ส. จะเป็นผู้รับผิดชอบวงเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการนวัตกรรม โดยผู้ที่จะขอสินเชื่อดังกล่าวต้องเสนอโครงการนวัตกรรมให้ NIA พิจารณาก่อนส่งให้ ธ.ก.ส.เพื่อประเมินสินเชื่อต่อไป