ไม่พบผลการค้นหา
รมว.คมนาคม สั่งคุมเข้มรถทุกประเภทหวังลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งเป้าคนตายรถสาธารณะเป็นศูนย์ เตรียมออกประกาศแบ่งสินบนนำจับ 50% ให้กับประชาชนที่แจ้งเบาะแสรถไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 กรมการขนส่งทางบกจะมีการประกาศกฎกระทรวง เรื่อง การจัดระเบียบการใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยประเด็นสำคัญ คือการแบ่งสินบนนำจับสำหรับประชาชนที่แจ้งเบาะแสรถโดยสารสาธารณะ และรถยนต์ส่วนบุคคลที่ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรทางบก เช่น การบริการ ความสะอาด ปฎิเสธผู้โดยสาร การใช้รถผิดประเภท บรรทุกน้ำหนักเกินอัตรา โดยประชาชนที่แจ้งเบาะแสจะได้รับส่วนแบ่งนำจับ 50% สูงสุด 30,000 บาท ของยอดจับปรับทั้งหมด

“จะบังคับรถทุกประเภทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการขนส่งทางบก เพื่อเป็นการจัดระเบียบ ต้องการให้ทุกอย่างอยู่ภายใต้ของกฎหมาย ซึ่งหากอยู่ในระเบียบมีวินัยใช้รถทุกคนจะปลอดภัย โดยหากเริ่มต้นที่ตัวเอง และจะทำให้คนอื่นๆ ปลอดภัยไปด้วย” นายศักดิ์สยาม กล่าว

นายศักดิ์สยาม ระบุว่า สาเหตุที่ต้องการมีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว เนื่องจากตามกฎหมายมีเรื่องสินบนนำจับอยู่แล้วเพียงแต่ยังไม่ได้นำมาใช้อย่างจริงจัง แต่ครั้งนี้เพื่อต้องการควบคุมให้รถทุกประเภทอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย และต้องลดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าหมายว่าเฉพาะในส่วนของรถโดยสารสาธารณะผู้เสียชีวิตจะจะต้องเป็นศูนย์ โดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ทางสายด่วนหมายเลข 1584 และเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก

นอกจากประเด็นการแบ่งสินบนนำจับแล้ว จะมีการพิจารณาการตัดแต้มใบอนุญาตขับขี่ด้วยหากพบว่ามีการกระทำผิด ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดว่าจะมีการพิจารณาตัดแต้มใบขับขี่อย่างไรบ้าง ซึ่งหากมีการดำเนินคดี จะถูกตัดคะแนนใบขับขี่ พักใบอนุญาตไปจนถึงการเพิกถอนใบอนุญาต

ขณะที่นโยบายการใช้แอปพลิเคชันบริหารจัดการรถสาธารณะ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นเพื่อกำหนดกรอบผู้ให้บริการ ว่าหากจะให้บริการในแอพลิเคชันจะต้องมีรายละเอียดใดบ้าง เพื่อตอบโจทย์การให้บริการ โดยหลังจากการรับฟังความเห็นเสร็จแล้ว กรมการขนส่งทางบกจะส่งเรื่องไปกระทรวงฯก่อนเสนอกฤษฎีกา และครม.พิจารณาต่อไป เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันเข้ามาขออนุญาตได้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะรายใดรายหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย คาดว่าจะแล้วเสร็จได้มีนาคม 2563