ไม่พบผลการค้นหา
กระทรวงสาธาณสุข แถลงสถานการณ์โรคโควิด-19 วันนี้ 27 มี.ค. 2563 ไทยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 91 สะสม 1,136 ตายเพิ่ม 1 รวมจำนวนผู้เสียชีวิตสะสม 5 ราย

วันที่ 27 มี.ค. 2563 นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เปิดเผยสถานการณ์ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ระบุว่า ขณะนี้ ประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 91 คน ส่งผลให้มีผู้ป่วยสะสม 1,136 คน สำหรับผู้ป่วยอาการหนักมี 11 ราย ทุกรายใส่เครื่องช่วยหายใจ และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด สรุปมีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 97 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 1,034 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย เป็นผู้ป่วย ในจ.นราธิวาส ส่งผลให้จำนวนผู้เสียชีวิตในปัจจุบันอยู่ที่ 5 ราย

สำหรับผู้ป่วยที่พบ ประกอบด้วย 

  • กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 30 ราย ได้แก่ กลุ่มสนามมวย 5 ราย, สถานบันเทิง 7 ราย, กลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 18 ราย
  • กลุ่มที่ 2 เป็นผู้ป่วยใหม่ 19 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ แบ่งเป็นคนไทย 9 ราย, ชาวต่างชาติ 1 ราย, บุคคลที่ทำงานในที่แออัด/ใกล้ชิดชาวต่างชาติ 5 ราย และ อื่น ๆ อีก 4 ราย
  • กลุ่มที่ 3 คือผู้ที่ได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อแต่อยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรค 42 ราย

นพ.อนุพงศ์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ประเทศไทย พบผู้ป่วยโควิด-19 แล้ว ใน พื้นที่ 52 จังหวัด คิดเป็นคนไทยร้อยละ 88 และ ต่างชาติ ร้อยละ 12 ซึ่งหากทุกคน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ก็เชื่อว่าในอนาคตจำนวนผู้ป่วยใหม่จะลดลง ซึ่งล่าสุด พบเริ่มมีการบังคับใช้มาตรการในการยกระดับอย่างเข้มข้น ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ในจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง ประกอบด้วยกรุงเทพฯและปริมณฑล, ชลบุรี, พัทยา, ระยอง และหัวเมืองใหญ่ในภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีจังหวัดที่มีการปิดพื้นที่ พร้อมควบคุมการจัดการภายใน ประกอบด้วย สงขลา, ปัตตานี, นราธิวาส, ยะลา และ ภูเก็ต ที่มีมาตรการเข้าออกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตนเอง

สำหรับกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงติดเชื้อ ที่มีการบังคับใช้มาตรการเข้าออกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตนเอง ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป, บุคคลที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวานที่ควบคุมได้ไม่ดี โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง (หอบหืด) ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ไม่ดี ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤต อัมพาต และเด็กที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี

จากการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงวันที่ 15 เม.ย. 2563 หากประชาชนร่วมมือร้อยละ 80 เราจะมีผู้ติดเชื้อ 7,745 ราย แต่ถ้าประชาชนร่วมมือร้อยละ 50 เราจะมีผู้ติดเชื้อ 17,635 ราย แต่ถ้าเราไม่ร่วมมือรักษาระยะห่าง ไทยอาจจะมีผู้ป่วยได้ถึง 25,225 ราย ในวันที่ 15 เม.ย. 2563 ดังนั้นจุดนี้สำคัญมาก เพราะถ้าผู้ป่วยไม่มาก เราก็จะยังรักษา ดูแลกันได้ แต่ถ้ามากเกินไป คงไม่ไหว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :