ไม่พบผลการค้นหา
กระทรวงการคลัง เตรียมออกกฎหมายลูกอนุโลมคอนโด-บ้าน-อพาร์ตเมนต์ปล่อยเช่าเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแค่ล้านละ 200 จากเดิมที่ล้านละ 3,000 ส่วนโฮมสเตย์ โฮสเทล ไม่เข้าข่าย ต้องเสียภาษีธุรกิจ ย้ำไม่ต้องแจ้งเขตหากได้รับจดหมายเช็คบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในส่วนของกฎหมายลูกตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่จะออกมา 19 ฉบับ จะมีการกำหนดให้ผู้เสียภาษีในกลุ่มที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะคอนโดมิเนียม ปล่อยเช่า บ้านเช่า อพาร์ตเมนต์ จ่ายภาษีในอัตราร้อยละ 0.02 หรือล้านละ 200 บาทต่อปี จากเดิมที่กฎหมายหลักกำหนดให้ที่อยู่อาศัยที่นำไปปล่อยเช่าหรือจัดเป็นประเภทอื่นๆ จะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.3 หรือล้านละ 3,000 บาทต่อปี เนื่องจากต้องการให้เกิดการจัดเก็บภาษีตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

นอกจากนี้ ผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดาเจ้าของบ้านและที่ดินที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นที่จะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2563 จากเดิมที่กฎหมายหลักกำหนดให้ผู้เสียภาษีจะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านเท่านั้น ถึงจะได้รับการยกเว้นภาษี ในกลุ่มที่อยู่อาศัยที่มูลค่าบ้านและที่ดินไม่เกิน 50 ล้านบาท และบ้านไม่รวมที่ดินมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท 

"ไม่ต้องไปแจ้งเขตใดใดทั้งสิ้นเมื่อได้รับหนังสือแจ้งชำระภาษี แม้จะมีคอนโดฯ ปล่อยเช่าก็ให้จัดอยู่ในกลุ่มที่อยู่อาศัย เสียภาษีแค่ร้อยละ 0.02 และไม่จำเป็นที่จะต้องเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านภายในวันที่ 1 ม.ค. 2563 เพื่อให้ได้เข้าเกณฑ์ในการยกเว้น" นายประสงค์ กล่าว

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบุว่า ในส่วนของโฮมสเตย์ โฮสเทล และที่อยู่ในธุรกิจ Airbnb ไม่เข้าข่ายเป็นที่อยู่อาศัย ถือว่าเป็นโรงแรมดังนั้นจะต้องเสียภาษีอื่นๆ ที่อัตราภาษีร้อยละ 0.3

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :