ไม่พบผลการค้นหา
เครือข่ายปกป้องทรัพยากรธรรมชาติฯ ร้องส.ส.พรรคก้าวไกล ค้านศอ.บต.เร่งรัดเปิดเวทีถก "นิคมอุตสาหกรรมจะนะ" ช่วงต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ตั้งข้อสังเกตเอื้อเอกชน เมินความเห็นปชช.

นายปดิพัทธ์ สันติภาดา นายประเสริฐพงศ์ ศรนุวัตร และนายสมชาย ฝั่งชลจิตร ส.ส.พรรคก้าวไกล รับหนังสืิอร้องเรียนจากนายสมบูรณ์ คำแหง เครือข่ายปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสงขลา สตูล และน.ส.ไครียะห์ ระหมันยะ ตัวแทนประชาชนอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อคัดค้านกรณีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ออกประกาศเชิญชวนประชาชนตรวจสอบข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จ.สงขลา โดยตั้งข้อสังเกตถึงการเร่งขับเคลื่ิอนโครงการดังกล่าวในช่วงที่มีการต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

โดย น.ส.ไครียะห์ กล่าวว่า มีการใช้กลไกของศอ.บต.ในการขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งเป็นโครงการของเอกชน จึงไม่แน่ใจว่า ศอ.บต.ทำหน้าที่ข้าราชการที่รับใช้ประชาชนหรือรับใช้บริษัทเอกชนกันแน่ 

ด้านนายสมบูรณ์ กล่าวว่า อยากขอให้มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณ ตั้งแต่ก่อนและหลังอนุมัติโครงการว่ามีการใช้จ่ายที่เป็นกลางหรือไม่, ตรวจสอบวิธีการทำงานของศอ.บต.ว่าถูกต้องตามหลักหรือไม่, ตรวจสอบเวทีที่ได้จัดขึ้นเพื่อขอความคิดเห็นจากประชาชนว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ โดยล่าสุดจะมีการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นในวันที่ 11 ก.ค.นี้ ซึ่งได้มีการเชิญประชาชน 3 ตำบลเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและเชื่อว่าประชาชนที่เข้าร่วม 3 ตำบลนี้ เป็นบุคคลไม่ต้องพูดไปในทิศทางที่ดี และจะไม่มีบุคคลที่คัดค้านโครงการนี้เข้าร่วมในเวที

จึงอยากขอให้ยกเลิกเวทีนี้ออกไปก่อน จนกว่าจะมีการตรวจสอบ และถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ากระบวนการมีส่วนร่วมมีปัญหาจริง ก็คงต้องยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่อนุมัติโครงการนี้ถึง 2 ครั้งด้วย