ไม่พบผลการค้นหา
Wake Up News - 'การเมืองไทย 2018' ไม่ต่างจากละคร - Short Clip
Aug 27, 2018 04:50

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เผยผลสำรวจ เรื่อง การเมืองไทย กับ การแสดงละคร ในอารมณ์นี้ของคนไทย จากการสำรวจประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,124 ตัวอย่าง ระหว่าง วันที่ 20 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561 พบว่า 64.7 % ระบุ การเมืองไทย กับ การแสดงละครไม่แตกต่างกัน , 35.3 % ระบุแตกต่างกัน 

เมื่อถามถึงความสนใจต่อ การเมืองไทย กับ ละครทีวี พบว่า 73.9 % ระบุสนใจละครทีวีมากกว่า ในขณะที่ 26.1 % สนใจการเมืองมากกว่า

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog