ไม่พบผลการค้นหา
'ปชป.' เปิดนโยบายปราบคอร์รัปชัน ให้ประชาชนเป็นใหญ่ ประชาธิปไตยสุจริต ยกเครื่อง ป.ป.ช. ต้องเปิดเผยคำวินิจฉัยโดยเฉพาะกรณียกคำร้อง ปรับกฎหมายเอื้อเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรค แถลงนโยบายปราบคอรัปชั่น ภายใต้สโลแกนใหญ่ของพรรค “ประชาชนเป็นใหญ่ ประชาธิปไตยสุจริต” โดยมีเครื่องมือสำคัญในการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น 5 ตัว คือ 1.เทคโนโลยีเพื่อความโปร่งใส 2.การมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคม 3.ปรับปรุงกฎหมาย 4.ปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นขึ้น และ 5. ออกแบบระบบเพื่อลดการทุจริตคอรัปชั่น อาทิ การใช้เทคโนโลยีเพื่อความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ถูกออกแบบให้ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นภาครัฐ การปลูกฝังเยาวชนยกระดับหลักสูตร “โตไปไม่โกง” เป็น “โตไปไม่ยอมให้ใครโกง” และการนำระบบสัญญาคุณธรรม ซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันไม่ให้ความสำคัญมาใช้กำกับการตัดสินใจดำเนินการต่างๆของภาครัฐ 

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ต้องปรับกฎหมายที่สร้างโอกาสให้เจ้าหน้าที่รัฐทุจริต ซึ่งอาจทำให้กฎหมายที่มีอยู่หายไปไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ซึ่งสวนทางกับรัฐบาลปัจจุบันที่ สนช.ได้ออกกฎหมายมาเพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่รัฐ มากกว่า 200 ฉบับ รวมไปถึงการยกเครื่อง ป.ป.ช. ที่ปัจจุบันมีปัญหาทั้งเรื่องการสืบสวนสอบสวน ตลอดจนถึงคำวินิจฉัยที่มีข้อกังขามากมาย โดยเฉพาะในกรณียกคำร้อง จะต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดการสอบสวนเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลได้ และ ป.ป.ช.ต้องรับผิดชอบในคำวินิจฉัยมากขึ้น 

รวมทั้งยังต้องเพิ่มความเข้มข้นการบังคับใช้กฎหมาย และให้ความสำคัญเชิงระบบ ด้วยการกระจายอำนาจ โดยออกกฎหมายวิธีการบริหารงานท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ เพื่อลดการรวมศูนย์อำนาจที่ตรวจสอบยากลำบาก และสุดท้ายจะต้องเดินหน้าปฏิรูปตำรวจอย่างจริงจัง ให้การทำงานของตำรวจถูกตรวจสอบมากขึ้น เพื่อปกป้องประชาชนจากการใช้อำนาจมิชอบของตำรวจที่ไม่ดี นอกจากนี้พรรคยังยืนยันแนวคิดเดิม คือ ความรับผิดชอบทางการเมืองจะต้อง��ูงกว่าความรับผิดชอบทางกฎหมาย