ไม่พบผลการค้นหา
'ที่ปรึกษาประธานสภาฯ' โร่แจง 'ชวน' ไม่มีอำนาจตัดสินใจควรเปิดประชุมวิสามัญ ถกยาเสพติดหรือไม่ อยู่ที่รายชื่อครบก็เปิดได้ ชี้ต้องไม่น้อยกว่า 241 ชื่อ

วันที่ 11 ต.ค. 2565 ที่อาคารรัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้าน แถลงข่าวว่าจะเข้าชื่อขอให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อนำกรณีโศกนาฏกรรม ที่ จ.หนองบัวลำภู เข้าหารือ ซึ่งอยู่ที่ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา จะพิจารณาว่าจะเปิดประชุมสมัยวิสามัญหรือไม่

โดย นพ.สุกิจ ระบุว่า เกรงว่า เกรงว่าจะมีการเข้าใจผิก นำไปสู่การกล่าวหากันภายหลัง จึงขอยกรัฐธรรมนูญ มาตรา 123 ที่ระบุว่า ส.ส.และ ส.ว.ทั้ง 2 สภา รวมกัน หรือ ส.ส.จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดรวมกัน 2 สภา มีสิทธิเข้าชื่อให้ประธานรัฐสภา นำความกราบบังคมทูลฯ ขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญได้ 

ด้วยเหตุนี้ จะเห็นได้ว่า ประธานรัฐสภาไม่มีหน้าที่และอำนาจจะเห็นสมควรหรือไม่สมควร ว่าจะเปิดประชุมสมัยวิสามัญแต่ประการใด แต่หากมีการเข้าชื่อครบ 1 ใน 3 ของทั้ง 2 สภา ซึ่งปัจจุบันเป็นจำนวน 721 คน ดังนั้น 1 ใน 3 ต้องเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 241 คน หากรายชื่อครบ ประธานสภาฯ ก็ยินดี