ไม่พบผลการค้นหา
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เตรียมพัฒนาทักษะแรงงานใหม่ จบ ป.ตรี หลักสูตร 'ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ' หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ชี้หลังจบฝึกอบรม มีตำแหน่งงานรองรับทันที

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าแม้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังต้องเฝ้าระวัง แต่การดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาทักษะและผลิตแรงงานที่มีคุณภาพด้านโลจิสติกส์ จึงเป็นอีกภารกิจที่ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานของแรงงานใหม่ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลาย เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว การค้าและการขนส่งทั้งในและต่างประเทศย่อมมีแนวโน้มที่ดีขึ้นด้วย

ซึ่ง ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะแรงงานในด้านดังกล่าว โดยเฉพาะนักศึกษาที่เพิ่งจบปริญญาตรี ให้มีทักษะที่สามารถทำงานได้ เพิ่มโอกาสในการหางานทำได้ง่ายขึ้น และลดอัตราการว่างงาน กพร.จึงประกาศรับสมัครผู้ที่จบป.ตรี ที่ว่างงาน เพื่อคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิ.ย.63 จำนวน 100 คน หลังจากจบฝึกอบรมมีตำแหน่งงานรองรับ 

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ กพร.ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2563 กพร.มีเป้าหมาย จำนวน 300 คน โดยร่วมกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) และโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานใหม่ได้เข้าฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์ ลดอัตราการว่างงาน อีกทั้งสถานประกอบกิจการมีแรงงานใหม่ที่มีทักษะตรงกับความต้องการ ซึ่งวิทยากรที่มาให้ความรู้เป็นผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ รับฟังประสบการณ์การทำงานโดยตรงจากตัวแทนสถานประกอบกิจการด้านโลจิสติกส์ ทำให้ผู้ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้สามารถทำงานได้ทันทีหลังจากจบฝึกแล้ว เนื้อหาการฝึกอบรม เช่น ลักษณะธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าอันตราย การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร บัญชีและการลดต้นทุนโลจิสติกส์ เป็นต้น 

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ว่างงาน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา) อายุไม่เกิน 28 ปี โดยจะอบรมภาคทฤษฎีระหว่างวันที่ 25 มิ.ย.-11 ส.ค.2563 และภาคปฏิบัติระหว่างวันที่ 13 ส.ค.-30 ก.ย.2563 ณ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเข้ามาทำงานในสายงานโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทางอากาศ และด่านศุลกากร (กำหนดการฝึกอบรมอาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19)

สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) http://www.itbslogistics.com/course/Training.html หรือโทรศัพท์ 0-2018-2800 ต่อ 8901-8902095-759-8058095-174-2589 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 อธิบดี กพร.กล่าว