ไม่พบผลการค้นหา
นายกฯเศรษฐา เปิดกิจกรรม ‘งานรวมพลังชุมชน อีสานเหนือสู้ภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ เชิญชวนคนไทยร่วมแสดงเจตนารมณ์ ปลุกพลังชุมชนทุกพื้นที่ สู้ภัยยาเสพติด

วันนี้ (10 กรกฎาคม 2567) เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “งานรวมพลังชุมชน สู้ภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” โดยมี นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และคณะร่วมด้วย

IMG_20240710151929000000.jpeg

เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงหอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีตัวแทนประชาชนนำผ้าขาวม้ามามอบให้นายกฯ เพื่อเป็นที่ระลึก โอกาสนี้ นายกฯ เดินทักทายประชาชนที่มารอให้การต้อนรับ และเยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมรับฟังบรรยายสรุปแผนสกัดกั้นแนวชายแดนอีสานตอนบน 5 จังหวัด และผลการปฏิบัติการไล่ล่า (เด็ดปีก) นักค้าอีสานเหนือ 252 ทั้งนี้ นายกฯ ได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร ในเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด โดยขอให้ดูแลให้เต็มที่หากเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติการได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งการเพิ่มเงินเยียวยาจาก 10,000 บาท เป็น 50,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

นายกฯ ได้รับฟังผลการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนของตำรวจภูธรภาค 4 พร้อมพบปะพูดคุยกับกลุ่มผู้เข้ารับการบำบัดจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติ พร้อมชมการแสดงจากผู้ที่ได้ผ่านการบำบัดแล้ว จากนั้น นายกฯ รับฟังผลการปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของฝ่ายปกครอง จากผู้แทนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี และผลงานด้านบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด 12 จังหวัดภาคอีสาน ระยะเร่งรัด 3 เดือน จากผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ซึ่งนายกฯ ได้ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพิ่มเป้าหมายให้นำผู้เสพและผู้เสพที่มีอาการทางจิต เข้าสู่การบำบัดให้มากขึ้น และนายกฯ จะไปร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อไป เนื่องจากฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงได้มีการกวาดล้างและจับกุมผู้ค้าได้มากขึ้น

IMG_20240710152052000000.jpeg

ต่อจากนั้น นายกฯ เข้าไปภายในหอประชุมอเนกประสงค์ รับชมการเชิญธงชุมชนยั่งยืนอีสานเหนือ จากพลธงตำรวจ พร้อมรับฟังรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าว จากผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 และรับชมวีดิทัศน์ รวมพลังชุมชนอีสานเหนือสู้ภัยยาเสพติด NPD.P4 และรับฟังการขับร้องเพลง “มุ่งสู่ฝัน NPD.P.4” จากคณะครูและนักเรียน D.A.R.E ในชุมชน จำนวน 72 คน

IMG_20240710152029000000.jpeg

นายกฯ กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มาร่วมกิจกรรม “งานรวมพลังชุมชน สู้ภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” พร้อมกล่าวว่า ยาเสพติดเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะไปลงพื้นที่มากี่ครั้งกี่หมู่บ้าน ล้วนแต่ได้ยินว่าเป็นปัญหาใหญ่ เป็นเรื่องที่หนักหนาจริง ๆ ลูกหลานของพวกเราจำนวนมากตกไปเป็นทาสยาเสพติด และเห็นหลายครอบครัวต้องใช้ชีวิตอยู่ใต้ความกลัว เดินในชุมชนก็รู้สึกไม่ปลอดภัย สังคมไทยไม่ควรเป็นแบบนี้ ยอมไม่ได้ที่จะเห็นลูกหลาน สังคม มียาเสพติดแพร่ระบาดอย่างที่เคยเป็นมา

นายกฯ กล่าวย้ำการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลเร่งดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน รวมทั้งในระดับพื้นที่และประชาชน แก้ปัญหาที่ชุมชน และมุ่งปราบปรามนักค้ายาเสพติด นำไปสู่การสร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยปฏิบัติการเด็ดปีกนักค้าอีสานเหนือแบบเชิงรุก ครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัดในอีสานเหนือ ทำให้เห็นถึงพลังของมวลชนต่อการประกาศจุดยืนต่อสู้กับปัญหา ยาเสพติดในชุมชนของตนเอง และวันนี้ทุกคนได้มาแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน ขอให้บอกกล่าวในชุมชนให้ขยายผลการปฏิบัติออกไปในวงกว้าง เพื่อปลุกพลังชุมชนทุกพื้นที่ให้รวมพลังอย่างเข้มแข็ง

นายกฯ ยังได้กล่าวขอบคุณในความตั้งใจและพลังของทุกคน ทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันสู้เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดร่วมกัน “ปราบปราม รักษา ฟื้นฟู ดูแล” เพื่อปกป้องและดูแลลูกหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติด พร้อมขอให้ทุกคนน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามพระราชประสงค์อย่างยั่งยืนต่อไป 

IMG_20240710152016000000.jpeg

โอกาสนี้ นายกฯ นำกล่าวคำปฏิญาณพร้อมกับผู้ร่วมงาน เพื่อแสดงพลังสู้ภัยยาเสพติด โดยสวมถุงมือสีขาวแสดงสัญลักษณ์ข้อความ NO PLACE FOR DRUG จากนั้นนายกฯ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และโบกธงเพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เมื่อแล้วเสร็จพิธี นายกฯ เดินทักทาย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน และถ่ายภาพร่วมกับคณะครูนักเรียน D.A.R.E ก่อนเดินทางกลับ