ไม่พบผลการค้นหา
ชมภาพการฝึกการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2023

กำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี เข้าร่วมการฝึกการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2023 ที่สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 15 หาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

คอบร้าโกลด์2023

การฝึกการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก มีหลักปฏิบัติเพื่อแย่งยึดพื้นที่หัวหาดของฝ่ายตรงข้าม โดยใช้สรรพกำลังทางเรือ และกำลังรบยกพลขึ้นบก เริ่มจากการระดมยิงหัวหาดด้วยปืนใหญ่เรือ อากาศยานทำการสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อลิดรอนอำนาจการยิงต่อต้านของข้าศึก หลังจากนั้นกำลังรบยกพลขึ้นบกจะเข้าแตะหาด และดำเนินกลยุทธ์รุกเข้าไปในดินแดนฝ่ายตรงข้าม พร้อมทั้งสถาปนาหัวหาดให้มีความปลอดภัยต่อกำลังรบ

คอบร้าโกลด์2023

โดยในปีนี้กองทัพสหรัฐอเมริกาได้นำเรือ USS Makin Island (LHD-8) และเครื่องบินขับไล่แบบ F-35 พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารต่างๆ มาเข้าร่วมการฝึกฯ ร่วมกับกองกำลังฝ่ายไทย โดยกองทัพเรือได้นำเรือหลวงอ่างทอง และเรือหลวงราวี พร้อมกำลังรบยกพลขึ้นบก (นาวิกโยธิน) และรถสะเทินน้ำสะเทินบก ร่วมกับกองทัพอากาศ ซึ่งได้จัดเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 เข้าร่วมการฝึกฯ สำหรับกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี ได้นำรถสะเทินน้ำสะเทินบก KAAV เข้าร่วมในการฝึกฯ

การฝึกการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรบและพัฒนาขีดความสามารถทางทหาร รวมทั้งแสดงแสนยานุภาพทางทหาร ในการปฏิบัติการร่วมกันของกองทัพพันธมิตร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กองทัพไทยมีความพร้อมรบทุกมิติ

การฝึกคอบราโกลด์ 2023 มีขึ้นตั้งแต่ 27 ก.พ.-10 มี.ค. 2565 มีทหารจาก 30 ประเทศเข้าร่วม รวมแล้วกว่า 7,394 นาย โดยเกือบ 6,000 นาย เป็นทหารจากกองทัพสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดในรอบ 1 ทศวรรษ

ภาพ: เสกสรร โรจนเมธากุล

คอบร้าโกลด์2023คอบร้าโกลด์2023คอบร้าโกลด์2023คอบร้าโกลด์2023คอบร้าโกลด์2023คอบร้าโกลด์2023ทหาร คอบร้าโกลด์2023คอบร้าโกลด์2023คอบร้าโกลด์2023คอบร้าโกลด์2023คอบร้าโกลด์2023คอบร้าโกลด์2023