ไม่พบผลการค้นหา
พปชร. เตรียมผลักดันข้อเรียกร้อง กลุ่ม LGBT ให้สำเร็จ ผ่านกลไกกระทรวงและสภา ทั้ง ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต , ร่าง พ.ร.บ.เพศสภาพ และแก้หลักสูตรแกนกลาง ชี้สังคมต้องเท่าเทียมทุกเพศสภาพ

น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กรุงเทพมหานครเขตบางซื่อ-ดุสิต ในฐานะประธานกรรมการด้านนโยบายสตรี นำนายกิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย เข้าพบหารือกับนายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและกลุ่มคนรุ่นใหม่ของพรรค ประกอบด้วย นายรัฐชยุตม์ รุ่งจารุพันธ์ และนริส พลานุรักษา เพื่อให้ช่วยผลักดันนโยบายสร้างความเท่าเทียมให้แก่กลุ่มหลากหลายทางเพศอย่างเป็นรูปธรรม เพราะปัจจุบัน บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ยังคงประสบปัญหาปัญหาทางสังคมอย่างมากมาย เพราะไม่มีกฎหมายและนโยบายที่คุ้มครองให้ประชาชนกลุ่มนี้ เช่น การไม่สามารถจดทะเบียนสมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การไม่สามารถเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อและแก้ไขเอกสารทะเบียนราษฎรได้ และการถูกเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและประกอบอาชีพ

ดังนั้นจึงอยากให้พรรคพลังประชารัฐ ช่วยผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.การจดทะเบียนคู่ชีวิต ซึ่งอยู่ในชั้นกฤษฎีกา ให้ออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้โดยเร็ว เพราะหากสำเร็จจะเป็นกฎหมายที่ดีที่สุดและเป็นประเทศแรกในเอเชีย นอกจากนี้อยากให้มีการแก้ไขหลักสูตรแกนกลางของการเรียนการสอนเกี่ยวกับสุขศึกษาและพละศึกษา ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเพศศึกษาให้เกิดความเข้าใจ ยอมรับ และเคารพความแตกต่างทางเพศทุกมิติ

รวมถึงการเดินหน้า ร่าง พ.ร.บ.เพศภาพ ที่กำลังรอคำสั่งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้กรมกิจการสตรีดำเนินการต่อให้สำเร็จโดยเร็ว รวมถึงใหมีการตั้งคณะกรรมาธิการสิทธิด้านความหลากหลายทางเพศ เพราะกฎหมายเหล่านี้ เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสภา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการผลักดันจากรัฐบาลชุดใหม่ 

ด้านนายอุตตม กล่าวว่า พรรคพลังประชารัฐ ยินดีที่จะร่วมผลักดันข้อเสนอของสมาคมฟ้าสีรุ้งให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะร่างกฎหมายต่างๆ เพื่อความเท่าเทียมของบุคคลทุกเพศภาพในสังคม ให้เกิดเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามหลักสากล เพราะพรรคให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้ ซึ่งทันทีที่รัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของพรรคพลังประชารัฐเข้าไปทำงานก็จะเริ่มผลักดันข้อเรียกร้องเหล่านี้ทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง